Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Ziya Gökalp e Göre Türkçülük Akımı Nedir?

/
/
/
91 Views

Ziya Gökalpe Göre Türkçülük Akımı Hakkında Bilgi,
Ziya Gökalpe Göre Türkçülük Akımı Kısa Bilgi,
Ziya Gökalpe Göre Türkçülük Akımı Nedir?,
Ziya Gökalpe Göre Türkçülük Akımının Konusu…

Ziya Gökalp’ e göre:

Tükçülük, Tük milletini yükseltmek demektir. O halde, Tükçülüğün mahiyetini anlamak için, millet adı verilen zümrenin mahiyetini tayin etmek lazımdır. Millet hakkındaki muhtelif görüşler ise şöyledir:

1 – Irki Tükçülere göre millet, ırk demektir.

2 – Kavmi Tükçüler de milleti kavim zümresiyle karıştırırlar. Kavim, içine hiç yabancı karışmamış kandaş bir zümre demektir. Oysa hiçbir millet, tarih öncesine baktığımızda saf değildir. Bir şekilde başka milletler de katılmıştır.

3 – Coğrafi Tükçülere göre, millet, aynı ülkede oturan halkların bütünü demektir.

4 – Osmanlıcılara göre millet, Osmanlı İmparatorluğunda bulunan vatandaşları içine alır.

5 – İslam birliği taraftarlarına göre, millet bütün müslamanların mecmuu demektir.

6 – Fertçilere göre, millet, bir adamın kendisini mensup addettiği herhangi bir cemiyettir.

Tükçülük akımı özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük başarı göstermiştir. Vatanın elden gitme tehlikesi belirince herkeste büyük bir Tüklük şuuru Uyanmış ve bu akımda geçerliliğini devam ettirmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text