Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Yerel Pazarlamadan Küresel Pazarlamaya Nasıl Geçilir?

/
/
/
72 Views

YEREL PAZARLAMADAN KÜRESEL PAZARLAMAYA GEÇİŞ SÜRECİ

Pazarlama ister yerel ister ulusal veya küresel boyutta olsun, her zaman tüketici is­tek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başanlı bir şekilde tatmin edecek ürün ve hiz­metler sunarak bir değer yaratma sürecidir. Bir işletme içinde bulunduğu ortamın fırsat ve tehditlerini değerlendirerek kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak ve bu şekilde hedeflerine odaklanmak zorundadır.

Pazarlama faaliyetleri hangi boyutta yapılırsa yapılsın, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalanndan oluşur. Rakip analizinin yanı sıra, pazar bölümlemesi, he­def kitlenin belirlenmesi, konumlandırma stratejisi neticesinde pazarlama karmasının yönetilmesi değişmeyen adımlardır. Küresel pazarlamayı yerel pazarlama ile kıyasla­dığımızda karşımıza çıkan en temel aynştıncı özellik, faaliyetlerin boyut ve kapsamı­dır (Douglas ve Craig, 1989; Johansson ve Yip, 1994). Öyle ki küresel pazarlama kü­resel ölçekteki fırsat ve tehditleri bulmak, en doğru kaynaklan kullanarak bir rekabet avantajı yaratmak eğilimindedir. Küresel pazarlamada, analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalannın her birinde genişleyen kapsam, faaliyetlerin artan sayısı, coğrafi çeşitlilik vb. etkenler neticesinde daha karmaşık hâle gelen pazarlama faaliyetleri, yö­netsel açıdan da farklı yaklaşımlar gerektirmektedir (Levitt, 1983; Ohmae, 1989).

 Yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya ilerleyişi anlayabilmek için yerel pa­zarlama, ihracat pazarlaması ve uluslararası pazarlamanın özelliklerine kısaca de­ğinelim. (Kotabe ve Helsen, 1998; McAucley, 2001; Lee ve Carter, 2005).

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text