Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Yenilenemez (Klasik) Enerji Kaynakları Nelerdir?

/
/
/
118 Views

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

Sevgili Ziyaretçilerimi Bu Yazımızda Sizlere Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

Karbon bazlı olarak adlandırabilecek kaynaklardır. Petrol, kömür, odun ve doğalgaz günümüzün en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak adlandırılırlar. Fosil kaynaklı yakıtlardır.

Fosil kaynaklı yakıtların yanması sonucu oluşan ve atmosfere verilen kirletici gazlar sera etkisi yaratarak iklim değişikliğine neden olan CO2 emisyonları çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Isıl değerleri düşük, kül ve kükürt içerikleri yüksek olan kalitesiz yakıtların kullanılması, hava kirliliğini artırmaktadır. Yine bu yakıtların kullanılması asit yağmurlarına neden olmaktadır.

Dünyada yenilenemez enerji kaynaklarının artan bir tempoda kullanılması karşısında bir gün biteceği düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili değişik tahminlerin birleştiği nokta; petrol, doğal gaz ve kömürün yakın bir gelecekte tükeneceği üzerinedir. Doğanın bu stokları oluşturmak için milyonlarca yıl geçirmesine karşılık insanoğlu bunları birkaç yüzyılda kullanıp bitirmiş olacaktır.

Dünyada insan nüfusu gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle dünya genelinde giderek artan enerji tüketimi, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve yeni enerji kaynaklarının bulunmasını zorunlu hale getirmektedir.

Yenilenemeyen enerji kaynağı olarak adlandırılan fosil yakıtlar çiftçinin traktöründe, ulaşım araçlarında ve fabrikalarda kullanılmakta olup yaşantımızın her anında vardır. Fosil yakıtlarla artan enerji talebinin karşılanması pek mümkün görünmemektedir. Bu nedenle yeni enerji kaynaklarının kullanılması önem kazanmaktadır.

Son yıllarda enerji üretimindeki payı gittikçe artan bir diğer yenilenemez enerji kaynağı da nükleer enerjidir.

yenilenemez enerji kaynakları

Nükleer Santraller küresel ısınmaya karşı alternatif temiz enerji kaynaklarından biridir. Elektrik üretiminde kullanılan kömür santrallerinin çevreye ve insanlara verdiği zarar, nükleer santrallerin çevreye ve insanlara verdiği olumsuz etkileriyle kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Elektrik üretiminin sürekliliği için nükleer enerji santralleri termik ve hidroelektrik santrallere göre daha güvenilirdir. Teknolojinin ilerlemesiyle geliştirilen yeni güvenlik ve iletişim sistemleri nükleer enerjinin çevreye olan zararlarını azaltmakta ve nükleer enerji santrallerinin güvenliğini artırmaktadır. Nükleer santraller işletmede oldukları sürede sürekli denetim altında bulundurulmakta olup, aynı zamanda çevre ve insana zarar verebilecek şekilde kaza yapma riskinin günümüzde kullanılan diğer teknolojik ürünlere göre çok az olduğu belirtilmektedir. Ancak hala doğal afetlerle oluşabilecek radyoaktif sızıntılar ve nükleer artıkların insan sağlığına ve çevreye vereceği zararlar nedeniyle tehlikelidir.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text