Yan Anlam Kısaca Nedir? Yan Anlam İle İlgili Örnekler

Yan Anlam Nedir?, Yan Anlama Örnekler, Yan Anlam Ne Demek?

YAN ANLAM (YAKIŞTIRMACA)

Şekil ve işlev benzerliğinden dolayı, bir sözcüğün • başka bir varlığa ad olarak verilmesidir.

Aşağıdaki cümlelerde renkli sözcükler, yakıştırma yo­luyla başka bir varlığa ad olarak yan anlam kazanmış­tır.

Kapının kolunu dün değiştirmişler

Çocuklar sandalyenin ayağını kırmışlar.

Arabanızın lastiklerinin tırnakları iyice incelmiş.

Uçağın kanadı kazadan sonra onarıldı.

Şişenin ağzındaki tıpayı çıkaramadık.

Yukarıdaki cümlelerde yan anlam olarak verilen ör­neklere bakarsak bu sözcüklerin gerçek anlamından uzaklaştığını görürüz. Yan anlamlı sözcükler daha çok, organ adlarından yakıştırmaca yapılarak oluştu­rulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel