Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Yalnızlık Nedir? Neden Yalnızlık Çekilir?

/
/
/
155 Views

yalnızlık

Yalnızlık Nedir?, Yalnızlık Niçin Çekilir?, Sözlükte Yalnızlık Nedir?, Yalnızlık Neden Çekilir?, İnsan Kendini Neden Yalnız Hisseder?, Yalnızlık Resimleri

YALNIZLIK NEDİR?

Sözlük te yalnızlık;

1)- Yalnız olma, yanında kimse bulunmama durumu 2) Issızlık, tenhalık, olarak izah edilmiş.

Ancak dilde kullanılış örneklerinde korku, ürperti, korkunçluk hissi gibi anlamlar yüklenmiş: “Ruha korku veren bir yalnızlıktan ürpe- riyorum.” “O yıl yalnızlık bütün korkunçluğu ile içime çökmüştü.”

Gerçekten yalnızlık; öylesine acı veren ve ürkütücü bir duy­gudur ki insanlar bu duyguyla yüzleşmemek için her türlü çabayı gösterirler.

Bu duyguyu Orhan Veli şöyle tarif ediyordu:

“Bilmem ki nasıl anlatsam;

Nasıl, nasıl, size derdimi!

Bir dert ki düşman başma!

Gönül yarası desem…

Değil!

Ekmek parası desem…

Değil!

Bir dert ki…

Dayanılır şey değil.”

Aslında hayatın olağan bir par­çasıdır. insan hayatına baküğımızda düz bir çizgi değildir, olmamalıdır da. Nasıl mevsimler, aylar, günler farklı farklıdır, aynen öyle insan da bazen neşeli ve mutlu, bazen kederli ve elemli; kimi zaman özgüveni yüksek, kimi zaman acziyet ve yetersizlik içerisinde olabilmektedir. Her zaman dört dörtlük olmak mümkün değildir. Nasıl sağlığın kıymetini rahatsız­ken anlıyorsak dost ve arkadaş­larımızın kıymetini de yalnızlık çektiğimizde kavrarız.

yalnızlık2

Bazen Yalnızlık Bir İhtiyaçtır

insanın zaman zaman kendini dinlemesine, iç dünyasına dönme­sine, Necip Fazıl’ın deyimiyle nefs muhasebesi yapmasma ihtiyacı vardır. Bu da ancak yalnızlıkta mümkün olur.

Bazen de yalnızlık öğretici ve kişiyi geliştirici rol oynar. Yalnızlı­ğın verdiği acı ve meşakkatle kişi olgunlaşma yoluna girer.

Yine sünnet olan itikaf ibadeti ile inziva hadisesi insanı geliştiren, ilahi bağım artıran bir yalnızlık serüvenidir. Yani çevreyi itmek değil, yaşadığı ruhsal durumu ile toplumdan kendisini soyutlayarak kendi iç dünyasına çekilmesidir.

Rahatsızlık Veren Yalnızlık

İşte inceleyeceğimiz yalnızlık, ruha sıkıntı veren kasavetli bir duygudur. Bu hissi yaşayanlar yüzlerinden belli olur; çöküntü içinde, yüz ifadeleri anlamsız, dalgın, güçsüz ve halsizdirler.

Düzenli kılınan namaz, dua ve zikirler, kişinin kâinatta sahipsiz olmadığını ve varlığının bir gayesinin olduğunu gösterir. Bu da yalnızlığı giderecek önemli faaliyetlerdendir.

♦ Aslında yalnızlık; özgürlüğü arayan, kendini keşfetmeye ve aşmaya çalışan, kendi iç âlemine girmeye uğraşan insan ruhunun sığınağıdır. Kasvetli olduğu kadar faziletlidir de.

Adeta bir girdaba girmiş gibi çaresiz ve dertlidirler. Kimsenin kendisiyle dost olmadığını, dün­yada tek başma olduklarını düşü­nürler. “Sanki deprem olmuş da yıkıntının altında kalmışım.” diye haleti ruhiyesini açıklayanlar olur.

Bu ağır yalnızlık hissi kişiyi al­kol ve uyuşturucu düşkünlüğüne, internet bağımlılığına, depresyon ve intihara bile götürebilir.

yalnızlık3

Niçin Yalnızlık Çekilir?

♦ Son yıllarda yalnızlık çekenlerin sayısı artmaktadır. Artık insanlar kalabalık içinde yalnızdırlar. Bu­nun çeşitli sebepleri vardır:

♦ Geçmişin geniş, iç içe, sıcaklı­ğın ve karşılıksız sevginin hakim olduğu geleneksel aileler bugün artık yoktur. Anne baba ve bir iki çocuktan oluşan çekirdek aile söz konusudur. Yani kişiler mecburen yalnızlığa itilmişlerdir.

♦ Ailelerin daha az çocuğu var­dır. Böylelikle amca, dayı, teyze, yeğenler gibi insanın dayanışma ve muhabbet içinde olduğu kişi­lerin sayısı da azalmıştır.

♦ Zorda olana ve muhtaca yar­dım, dayanışma, kardeşlik gibi hasletlerin yerini günümüzde menfaate dayalı iletişim, dünyevi yanş, hırs ve kıskançlık almıştır.

♦ Yakınların ölümü de insanı yalnızlaştırabilmektedir. Yaşlı bir hastam, kansının ölümünden sonra yaşadığı yalnızlık hissini, gözyaşlarını tutamayarak şöyle anlatmıştı:

“Dile kolay tam 42 yıldır bera­berdik. Eve girince beni gülerek karşılayışı halimi hatırımı soruşu, sohbetlerimiz, rahatsızlandığımda başucumdan ayrılmayışı aklımdan çıkmıyor. Şimdi eve giriyorum, kimseyi bulamıyorum. Onsuz ol­muyor, dayanamıyorum. Onun evde varlığı bile yetiyordu bana. Koca ev boşluktan üzerime çökü- yormuş gibi geliyor, daralıyorum.”

Toplumun İslam’a, manevi değerlere bağlılıktan uzaklaşması da kişileri yalnızlaştırmaktadır. Çünkü Allah’a imanın, kadere ve ahirete inancın verdiği güç kişiyi rahatlatır.

Faydalı Olan Yalnızlık

Aslında yalnızlık; özgürlüğü arayan, kendini keşfetmeye ve aşmaya çalışan, kendi iç alemine girmeye uğraşan insan ruhunun sığmağıdır. Kasvetli olduğu kadar faziletlidir de. Yerin dibine batırabildiği kadar zirvelere de çıkarabilir. Daralttığı gibi geliştire­bilir de. Çünkü yalnızlık duygusu insanı tanımada, doğru ve yanlışı kavramada, hayaü yorumlamada çok önemli bilgiler verir, ufkumuzu genişletir.

Yalnızlık duygusunun doğru ve anlamlı kullanılmasının, insanın gelişmesinde, olgunlaşmasında büyük önemi vardır. Bu yüzden yalnızlığı yaşamanın güzelliğini keşfetmeliyiz. Böyle yaparsak ya­şamak daha bir haz verir, daha mutlu oluruz.

Peygamberlerin, büyük velilerin, birçok filozof ve sanatçıların daha rahat ve dingin düşünebilmeleri için zaman zaman inzivaya çekil­diklerini biliyoruz.

Yine yalnızlıkta kâinata daha derin ve kuşatıcı bakar, kulluk bilincimizi geliştirebiliriz.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text