Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Yabancı Okullar Sorunu Kısaca Nedir?

/
/
/
691 Views

Yabancı Okullar Sorunu Nasıl Çözülmüştür?, Yabancı Okullar Sorunu İle İlgili Doğru Güncel Bilgi, Yabancı Okullar Sorunu Hakkında Kısa Bilgi

Yabancı Okullar Sorunu

♦ Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarında açtığı yabancı okullar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde denetimsiz kalmıştı.

♦ Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türk Hükûmeti’ni uğraştıran sorunlardan biri de yabancı okulların durumu olmuştur.

♦ Türkiye’deki yabancı okulların uyacakları esaslar Lozan’da karara bağlanmış­tı. Buna göre bu okullar,Türk kanunlarına uyacaklar,Türk Hükümeti okullar­daki eğitim – öğretim faaliyetlerini denetleyecekti.

♦ Anadolu’nun birçok yerinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya okulları bulunmaktaydı. Bu devletler arasında yabancı okulların haklarını Fransa savunmuştur.

♦ TBMM’nin 1924’te kabul ettiği Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar da dahil olmak üzere bütün okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

♦ 26 Eylül 1925’te çıkarılan Maarif Teşkilatı Kanunu ile yabancı okullardaki Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Türkçe derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması ve bu okulların Türk müfettişlerce denetlenmesi karara bağlan­mıştır.

♦ Bazı Avrupa ülkeleri bu karara karşı çıkmıştır. Bu konuda en çok sorun çıka­ran devletler Fransa ve Papalık (Vatikan) olmuştur.

♦ Türkiye Cumhuriyeti, Yabancı Okullar Meselesi’nin kendi iç sorunu olduğu­nu ileri sürmüş, bu konuda yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiş, aldığı kararları uygulamış ve Yabancı Okullar Meselesi’ni kendi lehine sonuçlan­dırmıştır.

♦ Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin bu meseleyi tam bağımsızlığa uygun şe­kilde çözümlediğinin göstergesidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text