Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Yabancı Okullar Sorunu Kısaca Nedir?

Yabancı Okullar Sorunu Nasıl Çözülmüştür?, Yabancı Okullar Sorunu İle İlgili Doğru Güncel Bilgi, Yabancı Okullar Sorunu Hakkında Kısa Bilgi

Yabancı Okullar Sorunu

♦ Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarında açtığı yabancı okullar Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde denetimsiz kalmıştı.

♦ Lozan Barış Antlaşmasından sonra Türk Hükûmeti’ni uğraştıran sorunlardan biri de yabancı okulların durumu olmuştur.

♦ Türkiye’deki yabancı okulların uyacakları esaslar Lozan’da karara bağlanmış­tı. Buna göre bu okullar,Türk kanunlarına uyacaklar,Türk Hükümeti okullar­daki eğitim – öğretim faaliyetlerini denetleyecekti.

♦ Anadolu’nun birçok yerinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avusturya okulları bulunmaktaydı. Bu devletler arasında yabancı okulların haklarını Fransa savunmuştur.

♦ TBMM’nin 1924’te kabul ettiği Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar da dahil olmak üzere bütün okullar Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

♦ 26 Eylül 1925’te çıkarılan Maarif Teşkilatı Kanunu ile yabancı okullardaki Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Türkçe derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması ve bu okulların Türk müfettişlerce denetlenmesi karara bağlan­mıştır.

♦ Bazı Avrupa ülkeleri bu karara karşı çıkmıştır. Bu konuda en çok sorun çıka­ran devletler Fransa ve Papalık (Vatikan) olmuştur.

♦ Türkiye Cumhuriyeti, Yabancı Okullar Meselesi’nin kendi iç sorunu olduğu­nu ileri sürmüş, bu konuda yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiş, aldığı kararları uygulamış ve Yabancı Okullar Meselesi’ni kendi lehine sonuçlan­dırmıştır.

♦ Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin bu meseleyi tam bağımsızlığa uygun şe­kilde çözümlediğinin göstergesidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir