Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Wilson İlkeleri Maddeler Halinde

/
/
/
119 Views

Wilson İlkeleri Nelerdir?, Wilson İlkeleri Hakkında Kısa Bilgi, Wilson İlkeleri Madde Madde, Wilson İlkelerinin Maddeleri, Wilson İlkeleri Özet Bilgi

WİLSON İLKELERİ

ABD Başkam VVİlson, savaşın bir an önce sona ermesi ve savaştan sonra kalıcı ba­rışın sağlanması için 14 maddelik bir bildiri yayınlamıştır.

Bildiride Yer Alan Önemli Maddeler

♦ Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak atmayacak, Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak,

♦ Devletler arası silahlanma yarışına son verilecek,

♦ Uluslararası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözümlemek için bir örgüt kurulacak (Ce­miyet-i Akvam),

♦ Osmanlı Devletinin Türk bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak.

♦ Osmanlı Devletinde yaşayan diğer milletlere de kend: kendini yönetme hakkı ve­rilecek,

♦ Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacaktı.

♦ İtilaf devletleri, ihtiyaç duydukları ABD’nin desteğini devam ettirmek için Wilson İlkelerine karşı çıkmamışlardır.

♦ İtilaf devletleri ABD başkanı VVİlson’un yayınladığı ilkelere ters düş­meden amaçlarına ulaşmak için sömürgelerde manda ve himaye yö­netimini uygulamaya koymuşlardır.

♦ Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli kararla­rı prensip olarak VVİlson ilkelerine dayanmaktadır.

♦ VVİlson ilkeleri I, Dünya Savaşı’nın bitişini hızlandırmıştır.

♦ Osmanlı Devleti, VVİlson ilkelerine güvenerek Mondros Ateşkes Antlaşması’nı (Mütareke) imzalamıştır.

♦ Savaştan sonra VVİlson ilkeleri doğrultusunda uluslararası kalıcı barışı sağlamak ve korumak amacıyla Milletler Cemiyeti (1920) kurulmuştur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text