Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Vizyonun Başarısız Olmasının Nedenleri

/
/
/
106 Views

VİZYONUN BAŞARISIZ OLMASININ NEDENLERİ

Her işletmenin stratejik yönetim faaliyetleri içerisinde vizyon tanımı yapmasının neden gerekli olduğuna, vizyonun ne gibi faydaları olduğuna ve vizyon bildirimi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine önceki bölümlerde değinilmiştir. Ancak, bazen yapılan her şeye rağmen oluşturulan vizyon tanımları beklenen ba­şarıyı getirememektedir. Bu duruma neden olan pek çok sebep vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir (Lipton, 1996: 89):

İdeal bir vizyon, çalışanların umutlarını çoğaltabilir. Ancak bu umutlar üst yö­netimin davranışlarının vizyon ile tutarsız olması durumunda alt üst olmaktadır. Pek çok lider için vizyon: “Moda sözcüklerin slogan kampanyası” ya da “ müşteri­ye adanmışlık”, “takım çalışması” veya “toplam kalite” gibi boş klişelerden ibaret­tir. Dikkatlice yapılan tanımlar plakalar üzerine yazılmaya, duvarlara monte edil­meye, yıllık raporlarda ve çalışanların haber bültenlerinde yer almaya başladığın­da yapılan vizyon tanımlarının sonu gelmiş demektir. Çünkü vizyonun kâğıt üze­rinde yazılı bir mesaj olmaktan daha fazla şey ifade ettiği gerçeği herkes tarafından kabul görmüştür, işte yöneticilerin vizyonları ile ilgili söylemlerinin yine yönetici­lerin davranışları ile örtüşmediğinde, yapılan vizyon tanımları amaca hizmet etme­yecek ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Boşlukta yaratılan vizyon, onu izlemesi umulan kişilerin ihtiyaçlarını göz ardı edebilir. Vizyon gerçekle ilişkilendirilmediğinde çevreyi hesaba katmaz, işletmenin becerilerini ya da problemlerini görmezden gelir ve çalışanlar tarafından reddedi­lir. İnsanların bağlı olduğu ve kabul ettiği somut vizyonlar yöneticilerin saf veriler­den elde ettiği bilgilere dayanmaktadır. Eğer yöneticiler sadece hiyerarşinin üst ka­demelerinde oturuyorlarsa ve diğer kademelerdeki insanlarla konuşmuyorlarsa bu bilgilere ulaşmalan mümkün değildir. Bu da sadece etrafta dolanmakla değil aynı zamanda farklı müşterilerle konuşmak ve hatta daha da önemlisi onların ihtiyaçla­rını, arzularını ve engellerini dinlemekle mümkün olacaktır. Bu yüzden belirlenen vizyon işletmenin faaliyet alanları ile örtüşmeli, müşterilerin istek ve taleplerine ce­vap verir nitelikte olmalıdır. Özetle, vizyon bildirimi işletmenin varlık nedeninden farklı olduğunda başarılı olamayacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

  1. Merhaba. Ben de İşletme okuduğum için “Stratejik Yönetim I” dersini alıyorum. Bir sorum olacak: Peki bir işletme ne yaparak, vizyonu başarılı şekilde yönetebilir? Örnekle açıklarsanız, memnun olurum.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text