Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Visal Anlamı Ne Demek?

/
/
/
106 Views

Visal Ne Demek?

Vuslat, Allah’a ermek, kavuşmak, birlik!

Birinci merhalede vuslat, ahlâkî yetkinliktir. İnsan ahlâk olarak olgunlaşarak gerçek bir insan hâline gelir ve Allah’a yaklaşır. Sûfîler bu hâli ‘ölmezden önce ölmek’ diye ifade ederler. Çünkü insan kötü özelliklerini değiştirerek gerçek bir insan hâline geldiğinde, Allah’ın istediği ve râzı olduğu bir kul hâline gelir. Vuslat tam olarak budur. Çünkü gerçek insan olmaksızın Allah’a kavuşmak mümkün değildir. Vuslat bu anlamıyla gerçek bir insan hâline gelmek ile özdeşleşir. Artık insan adaletli, erdemli, merhametli, cömert, cesur vb. bütün erdemleri hâiz bir varlık hâline gelir. O, Allah’ın yeryüzündeki halîfesi adını kazanır.

İkincisi ise ölümle Allah’a kavuşmaktır. Bu ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruh bedenden ayrılınca insan ölür. İnsanın ikinci vuslatı da budur. Ancak ölümle Allah’a kavuşacak olanlar sadece müminlerdir. Bu nedenle iman vuslatın sebebidir. Hz. Peygamber ölümü ‘en yüce dost olan Allah’a gidiş’ olarak ifade etmişti. Onun sünnetini takip eden sûfîler ise ölümü vuslat gecesi veya düğün gecesi kabul ederek bu düşünceyi anlatmışlardır.

Vuslata ermekle satranç oyunu biter; maksat gerçekleşmiştir. Geleneksel olarak bu oyun bir yarışma değildir. Dolayısıyla birinci olmak söz konusu değildir. Tam aksine bir mürşid rehberliğinde insan basamaklarda ilerleyerek vuslata ermiştir ve nihayette kâmil insan olmuştur. Artık o, kâmil bir insan olduğu gibi hayat hakkında bilgelik kazanmış; hayatın sebebi, insanın varlık sebebim öğrenmiştir. Böyle bir insan bütün hayata ve insanlara karşı merhamet gözüyle bakabilen, adaletli ve erdemli birisi olmuştur.

Hayatın gayesi vuslat, yani Allah’a ulaşmaktır. Allah a varmayan bir hayat yaşanmamış bir hayattır ve böyle bir insan ‘gerçek insan’ olmamış, sadece çekirdek hâlinde insan olarak kalmıştır.

♦ Allah’a ermenin en büyük neticesi kâmil bir insan olmaktır. İnsan gerçek insan hâline ancak Allah’a iman etmiş olmakla kavuşur.

♦ İnsanın vuslata ulaşmış olmasının en büyük delili ise bu süreci Allah’ın bir ihsânı olarak görmüş olmasıdır. Daha önce gurur hanesinde görüldüğü gibi herhangi bir oyunda kazanmak insanda kendini beğenme duygusu oluştururken ‘Ariflerin satrancı’ insanda zorunlu olarak haddini bilmek ve tevazu duygusu meydana getirir. Satrancı âriflerin satrancı kılan şey bu mârifettir. Vuslat, Allah’ın insana bir ihsânıdır.

♦ Allah’a eren İnsan bütün insanları sever, bütün tabiata hürmet eder, bütün varlıkları Allah’ın emaneti sayar: mülkiyet sadece O’nundur, herkes emanetçidir!

Yunus Emre şöyle der:

“Elif okuduk ötürü

Pazar eyledik götürü

Yaratılmışı sevdik

Yaratandan ötürü

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text