Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ülkemizde Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları

/
/
/
157 Views

Türkiyede Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları, Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları, Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Yolları, Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanabiliriz?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızdasağlık hizmetleri ve yararlanma yolları

Ülkemizde Sağlık Hizmetleri ve Yararlanma Yolları
Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARARLANMA YOLLARI

Birey olarak yaşadığınız toplumda varlığınızı sürdürebilmeniz ve etkin olabilmeniz için sağlıklı olmanız ve bu doğrultuda gereksinimlerinizin karşılanması gerekir. Bu gereksinimler bireysel imkanlar ya da devlet kuruluşları tarafından karşılanır.

Anayasada ”Herkesin Sağlıklı Olma Hakkı” ifadeleriyle sağlıklı yaşamak bir hak olarak yer almaktadır. Bunun dışında düşünce özgürlüğü, dinsel inanç, konut hakkı, bilim ve sanat vb. haklar da yer almaktadır. Fakat bu hakların içerisinde en önemlisi sağlıklı olmak hakkıdır.

Bugün bir çok ülkede bireylere götürülen sağlık hizmetlerinin nitelikleri farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ekonomik şartlardır. Fakat her ülkede bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin amacı bireylerin sağlıkla ilgili sorunlarının giderilmesidir.

Bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak amacıyla sunulan hizmetlere Sağlık hizmetleri denir.

Sağlık hizmetlerinin nitelikli ve işlevsel olması bireylerin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Sağlıklı bireylerin oluşturduğu toplumlarda iş verimi ve kalitesi her zaman yüksektir. İş verimi yüksek ve kaliteli toplumların kalkınma oranları diğer ülkelere göre her zaman fazladır. Örneğin sürekli sağlık sorunu yaşayan bireye sunulan sağlık hizmetlerinin doğru ve yeterli olmadığı durumlarda bireyin iş verimi düşecektir. Çünkü kişi bedensel ve ruhsal iyilik halinde olmayacak ve böyle bir durumda da zamanı verimli kullanamayacaktır. Bu ise yaptığı işte performansının düşmesine neden olacaktır.

Bireylerin sağlıklı olabilmesi için devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden doğru şekilde yararlanması gerekir. Sunulan sağlık hizmetlerinin nitelikli olması sağlıklı toplumlar yaratır.

Tüm Dünya’da Olduğu Gibi Ülkemizde de Sağlık Hizmetleri;

a)- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
b)- Tedavi Hizmetleri
c)- Rehabilitasyon Hizmetleri Olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Şimdi bu sağlık hizmetlerinin neler olduğunu ve bunlardan nasıl yararlanabileceğimizi öğrenelim.

a)- Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerinde ilk basamağı ”Koruyucu Sağlık Hizmetleri” oluşturur. Koruyucu sağlık hizmetleri bireyin hastalıklardan korunması ve sağlığının iyiye gitmesi amacıyla kendisine ve çevresine olmak üzere iki şekilde sunulur.

Kişiye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri; aşılama, sağlık eğitimi, aile planlaması, 0-6 yaş grubu sağlam çocukların izlenmesi, gebelerin izlenmesi, erken tanı, beslenme, kişisel hijyen konularında verilmektedir. Bu hizmetler üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir.

-Birinci Aşamada, verilen hizmetlerle kişi hastalıklardan korunmaktadır. Kişileri hastalıklardan korumak için aşılara ve içinde yaşanılan çevrenin koşullarının iyileştirilmesine gereksinim vardır. Örneğin kolera ya da dizanteriye yakalanmamak için bireylerin içtiği suların temizliğine dikkat etmesi ve sağlık personeli tarafından bu hastalıklara karşı bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar verilebilir.

-İkinci Aşamada hastalıkların erken teşhis (tanı) ve tedavisi yapılmaktadır. Yüksek tansiyonu olan bir kişinin düzenli olarak kontrolünün yapılması örnek verilebilir. Bu kontrollerle hastanın daha tehlikeli durumlarla karşılaşması ve olumsuzluklar yaşama riski en aza indirgenmiş olacaktır.

-Üçüncü Aşama ise var olan hastalığın tekrarlamaması ve hastaların olumsuz izler bırakmaması için tedavinin sürdürülmesini kapsamaktadır.

Kişiye yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri doğrudan bireyleri ilgilendirir. Bu üç aşama da verilen hizmetler kişilerin sağlıklarını korumayı hedefler.

Çevreye yönelik olan koruyucu sağlık hizmetleri; temiz suyun sağlanması, çevreyi kirleten katı ve sıvı atıkların zararsız duruma getirilmesi, gürültü ve hava kirliliğiyle mücadele, konut hijyeninin sağlanması gibi konularda verilmektedir. Bu konularda bireyler bilinçlendirilmeli, kişisel temizliğin çevresel temizlikle bir bütün olduğu anlayışı benimsenmelidir.

b)-Tedavi Hizmetleri
Sağlık hizmetlerinin bir diğer boyutunu tedavi hizmetleri oluşturmaktadır.

Hastalık etkeninin ortadan kaldırılması, hastalığın ya da herhangi bir sakatlığın iyileştirilmesi için yapılan hizmetlerin tümüne tedavi hizmetleri denir.

Bu hizmetlerin tümü hekimler ve diğer saplık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetlerde hekimlerin sorumluluğu koruyucu hizmetlere göre daha fazladır.

Tedavi Hizmetleri Üç Basamakta Gerçekleşir

Birinci basamak tedavi hizmetleri hastanın ayakta muayene ve tedavisinin yapıldığı hizmetleri kapsar. Bu hizmet sağlık personeli tarafından hastanın evide, sağlık ocağında, dispanserde, muayenehanelerde, ana ve çocuk sağlığı merkezinde ya da polinikte verilir.

Birinci basamaktaki sağlık personeli doktor, hemşire, sağlık memuru ve ebeden oluşmaktadır.

İkinci basamak tedavi hizmetleri hastanın rahatsızlığının uzman doktorlar tarafından teşhis ve tedabi edilmesi için yataklı bir sağlık kuruluşunda verilen hizmetlerdir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta için sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı durumlarda doktor hastayı ikinci basamak sağlık kuruluşları olan hastanelere sevk eder.

Hızlı ve etkin sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için, ikinci basamak sağlık kuruluşlarına, birinci basamak sağlık kuruluşlarına müracaat edildikten sonra gidilmelidir.

Uzman doktorlar tarafından özel muayenehane veya polikliniklerde verilen sağlık hizmetleri de ikinci basamak sağlık hizmetlerine girmektedir. Hamile kadının özel polikliniklerdeki kadın doğum doktoruna (Jinekolog) girmesi örnek olarak verilebilir.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri özel bir alanda uzmanlaşmış sağlık personelinin en gelişmiş teknolojiyle verdiği sağlık hizmetlerini kapsar. Doğum evleri, onkoloji (kanser) hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kurumlarda verilen hizmetler bu kapsama girmektedir. Hasta, ikinci basamakta verilen tedavinin yeterli olmaması durumunda doktorlar tarafından üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk edilir (gönderilir).

Hastaların bu üç basamaklı tedavi hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için bu sevk zincirine uymaları gerekir. Böylece hastaların ikinci ve üçüncü basamakta yer alan hastanelerde gereksiz yere yığılmaları engellenmiş olur. Hastaların sağlık kuruluşlarındaki bu yığılmalarının engellenmesi işlerin daha çabuk ve hızlı yürümesi için önemlidir.

C)-Rehabilitasyon Hizmetleri
Rehabilitasyon hizmetleri tıbbi sosyal hizmetler olarak da adlandırılmaktadır. Rehabilitasyon hizmetleri çalışma gücünü kaybetmiş ya da özürlü kişinin tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanabilmesini sağlar. Aynı zamanda bu hizmetler kişinin kendine yeterli duruma gelmesinde, yeniden topluma kazandırılmasında etkilidir. Sosyal hizmetler uzmanlarınca yürütülen eğitici ve destekleyici çalışmalarda hastanın ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini de sağlamış olur.

Özürlülere verilen rehabilitasyon hizmetleri tıbbi rehabilitasyon (Fizik Tedavi) ve mesleki rehabilistasyon olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Bu tür hizmetler ekip çalışmasını gerektirmektedir.

Ekipte uzman doktor, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, konuşma ve işitme terapisti, mesleki danışman, protez uzmanı vb. görevliler bulunur.

Sağlık alanında uygulanan tüm hizmetler bir bütündür. Bu uygulamaların bir bütün olduğunu bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek sağlık konusunda yapılacak çalışmaların verimini arttıracaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

2 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text