Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Üçüncü (III.) Mustafa Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

III. MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARI

  • Mahmut’tan sonra tahta çıkan III. Osman’ın padişahlığı döneminde (1754 – 1757) önemli ıslahat hareketi olmamıştır.
  • Osman’dan sonra tahta çıkan III. Mustafa, yenilikçi düşünceye sahip bir padişahtı.
  • Mustafa döneminde, Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nın gayretleri ve Macar asıllı Baron döTot’un çalışmaları sayesinde önemli ıslahatlar yapılmıştır.

Yapılan Islahatlar

  • Topçu ocağı ıslah edilerek Hasköy’de modern bir top dökümhanesi açılmış, ayrıca ağır topların yanında hafif toplar da dökülmüştür.
  • Avrupa tarzında Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.
  • Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) açılmıştır. (1773)
  • Çeşme Baskını’ndan sonra tersane ıslah edilerek yeni bir donanma oluşturulmuştur.
  • Lüks ve israftan kaçınılarak Lüzumsuz masrafların önüne geçilmeye ça­lışılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir