Türklerin İslamiyete Girişini Kolaylaştıran Etkenler

* Türklerdeki Gök Tanrı inancının İslamiyet’teki Allah inancı ile benzeşmesi,

* İslamiyet’teki kurban kesme, öldükten sonraki hayata inanma ( Cennet ve Cehennem) gibi inançların Türklerde de olması,

* İslamiyet’teki ahlak kurallarının ( anne ve babaya karşı saygılı olma, yalan söylememe, doğruluk, temizlik, hırsızlık yapmama gibi) Türkler arasında yaygın olması,

* İslamiyet’teki Fetih politikasının Türklerdeki Tanrı adına bütün toplumları hakimiyet altına alarak adaletle yönetme anlayışıyla benzeşmesi,

* Emevilerin izledikleri ırkçı politikaları terkeden Abbasilerin İslamiyet’i yeni benimsemiş olanlara karşı hoşgörülü davranmaları ve onlara devlet kadrolarında yer vermeleri.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti