Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Türklerin İslamiyete Girişi Hakkında Bilgi

  /
  /
  /
  54 Views

  * Hz. Ömer döneminde İran’ı ve Azerbaycan’ı fetheden Müslüman Araplar Türklerle komşu olmuşlardır.

  * Hz. Osman döneminde Kafkaslarda Hazar Türkleri ile Müslümanlar arasındali ilk mücadeleler başlamıştır.

  * Emeviler döneminde Maveraünnehir’de Türgişlerle Müslüman Araplar arasında şiddetli çatışmalar olmuştur.

  * Emevilerin izledikleri milliyetçi politikalar Türkleri İslamiyet’e girişini geciktirmiştir.

  Talas Savaşı (751)

  * Orta Asya’yı istila etmek isteyen Çinliler ile Türklerin yardım ettiği Müslüman Araplar arasında olmuştur.

  * Savaşı Müslüman Arap – Türk İttifakı Kazanmıştır.

  * Müslüman Araplar ile Türkler arasındaki iyi ilişkileri başlatan Talas Savaşı, Türk İslam Tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir.

  * Savaştan sonra yeni kurulmuş olan Abbasilerin de hoşgörülü yönetim anlayışları sonucunda Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır.

  * Müslüman olan Türkler; önceleri Abbasilerin devlet kadrolarında görev almışlar, daha sonra ise İlk Türk – İslam devletlerini kurmuşlardır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text