Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türklerin İslamiyete Girişi Hakkında Bilgi

/
/
/
71 Views

* Hz. Ömer döneminde İran’ı ve Azerbaycan’ı fetheden Müslüman Araplar Türklerle komşu olmuşlardır.

* Hz. Osman döneminde Kafkaslarda Hazar Türkleri ile Müslümanlar arasındali ilk mücadeleler başlamıştır.

* Emeviler döneminde Maveraünnehir’de Türgişlerle Müslüman Araplar arasında şiddetli çatışmalar olmuştur.

* Emevilerin izledikleri milliyetçi politikalar Türkleri İslamiyet’e girişini geciktirmiştir.

Talas Savaşı (751)

* Orta Asya’yı istila etmek isteyen Çinliler ile Türklerin yardım ettiği Müslüman Araplar arasında olmuştur.

* Savaşı Müslüman Arap – Türk İttifakı Kazanmıştır.

* Müslüman Araplar ile Türkler arasındaki iyi ilişkileri başlatan Talas Savaşı, Türk İslam Tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir.

* Savaştan sonra yeni kurulmuş olan Abbasilerin de hoşgörülü yönetim anlayışları sonucunda Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır.

* Müslüman olan Türkler; önceleri Abbasilerin devlet kadrolarında görev almışlar, daha sonra ise İlk Türk – İslam devletlerini kurmuşlardır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text