Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Türkler Ana Yurtlarından (Orta Asya) Neden Göç Etmiştir?

/
/
/
152 Views

Türkler’in Anayurtlarından Göç Etmelerinin Nedenleri

Orta Asya’da Moğol İstilası başladıktan sonra bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar. 1027 yılında astan Kıtay baskısı sonucunda Türklerin Batı’ya doğru göçü artarak büyümeye başlamıştır. Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlarda anayurtlarından ayrıldılar. Şamani Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa’ya, Balkanlar’a; Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir’e, Horosan’a ve diğer İslam ülkelerine göç ettiler.

Oğuzlar, 1040 yılında Dandanakan savaşında Selçuklular’ın idaresinde Gazneliler’i yenip, kendi devletlerini kurdurlar. Ancak Orta Asya’da yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile Batıya göçe devam ediyordu. Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmedi ve yeni bir yurt arayışına girdiler.

Ekonomik ve Sosyal Nedenler

Daha çok hayvancılıkla geçimlerini gerçekleştiren Türkler, kuraklık, salgın gibi tabiî olayların etkisiyle göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Otlakların yetersiz kalması ya da nüfusun artması, Türkleri, iklimi ve coğrafyası ideal yeni bölgelere sevk etmiştir. M.S.IV. yüzyıldaki Hun göçlerinde, Orta Asya’da hüküm süren “kuraklık”ın etkili bulunduğunu biliyoruz.

Toprağın çoğalan nüfusu besleyemez hâle gelmesi ya da hayvanlar amacıyla yeterli otlakların kalmaması,ekonomik düzeni sarstığı zaman, Türkler, kendi yaşantılarına ideal, doğanın varlıklı ve özelliklede nüfusun az bulunduğu bölgelere yönelmişlerdir. Selçuk Bey ve Arslan Yabgu’ya bağlı Türkmenlerin Horasan ve Harezm’e göçmeleri ya da XI.-XII. yüzyıllarda, Anadolu’nun Selçuklular doğrulusunda fethinde bu hali görebiliriz.

Siyasi Nedenlerturklerin-orta-asyadan-gocu

Yabancı kavimlerin baskısı ya da kendi aralarındaki egemenlik mücadelesi göçlerin başka bir sebebidir. Meselâ XI. yüzyıldaki Kitanlar’ın saldırısı Türklerin batıya göçlerini yanında getirmiştir. Orhun-Yenisey’deki Uygur Devleti’nin 840 senesinde tekrar bir Türk kavmi olan Kırgızlar doğrulusunda ortadan kaldırılması, Kutlu vatan Ötügen’in elden çıkmasıyla tamamlanmış ve Uygurlar, Turfan, Kansu, Tarım Havzası gibi daha güneydeki bölgelere göç etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Belki de Uygurların ünlü “Göç” destanı bu vakanın anısını taşımaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text