Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türkiye’nin Yüzölçümü ve Coğrafi Konumu

/
/
/
127 Views

Türkiye’nin Yüzölçümü, Türkiye’nin Coğrafi Konumu Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

TÜRKİYE’NİN YÜZÖLÇÜMÜ VE COĞRAFİ KONUMU

Kuzey yarımkürede yer alan Türkiye’nin yüzölçümü 783.577 km2, izdüşüm alanı ise 779-452 km2dir. Göller ve adalar da dahil edildiğinde, toplam yüzölçümü 814.578 km2’ye, izdüşüm alanı ise 783,562 km2’ye yükselmektedir. Yüzölçümü bü­yüklüğüne göre yapılan sıralamada Türkiye dünyanın 34’ncü büyük ülkesidir. Ül­ke topraklarının yarıdan fazlası dağlarla ve engebeli arazilerle kaplı olduğu için or­talama yükselti oldukça yüksektir (1.132 m). Bu nedenle gerçek yüzölçümü ile iz­düşüm alanı arasında önemli bir farklılık mevcuttur.

Türkiye coğrafi olarak üç kıtanın (Asya, Avrupa ve Afrika) birbirine en çok yak­laştığı yerde; Asya ile Avaıpa’yı birbirinden ayıran iki önemli deniz boğazının (Ça­nakkale ve İstanbul) üzerindedir. Ülke topraklarının yaklaşık %97’si Asya, %3’ü ise Avrupa kıtasındadır. Ülke yaklaşık olarak 35° – 42° kuzey paralelleri (enlemleri) ile 25° – 44° doğu meridyenleri (boylamları) arasında yer alır (Tablo 1.1). Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki uzaklık 1.660 km iken, kuzey ile güney arasın­daki mesafe 650 km’dir. Türkiye doğuda Gürcistan (276 km), Ermenistan (328 km), Nahçıvan (Azerbaycan) (18 km) ve İran (560 km), batıda Yunanistan (203 km) ve Bulgaristan (269 km), güneyde Irak (384 km) ve Suriye (911 km) ile komşudur. Ül­kenin toplam sınır uzunluğu 10.765 km’dir. Bunun 2.949 km’si kara, 7.816 km’si ise deniz sınırıdır.

Coğrafi konum Türkiye’ye başta jeopolitik ve ekonomik olmak üzere pek çok açıdan fırsatların yanı sıra tehditler de yaratmaktadır. Günümüze kadar olan sürece bakıldığında Türkiye’nin mevcut fırsatları yeterince değerlendiremediği söyleyebiliriz. Örneğin üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de denizcilik sektörü, yüksek potansiyeline rağmen çok fazla gelişmemiş ve su ürünleri üretiminin ülke ekonomisine katkısı oldukça sınırlı kalmıştır.

Coğrafi konumun doğurduğu tehditlere Soğuk Savaş döneminin getirdiği olumsuzlukları, Ortadoğu’da yaşanmış/yaşanmakta çatışmaları ve savaş ortamını örnek verebiliriz. Hem Doğu ve Batı Bloku arasındaki Soğuk Savaş, hem de bölgesel nitelikli İran-Irak Savaşı, 1 ve 2. Körfez Savaşlan Türkiye için başta askeri ve ekonomik olmak üzere pek çok açıdan ciddi tehditler yaratmıştır. Ayrıca komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar da Türkiye için tehdit olabilecek niteliktedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text