Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Türkiye’nin Nüfus Sayımlarından Çıkarılacak Sonuçlar

Türkiye’nin Nüfus Sayımlarından Çıkarılabilecek Sonuçlar Nelerdir?, Türkiye’nin Nüfus Sayımlarından Çıkarılması Gereken Sonuçlar

TÜRKİYE’NİN NÜFUS SAYIMLARINDAN ÇIKARILACAK SONUÇLAR

♦ 1940’lı yıllarda.nüfus artış hızı (II. Dünya Savaşı teh­likesinden dolayı) azalmıştır. 1985 – 2010 yılları ara­sında nüfus artış hızında büyük bir azalma görülür. Bunda kent nüfusunun artması, halkın eğitim sevi­yesinin yükselmesi, kadının iş hayatına girmesi ve aile planlaması çalışmaları etkili olmuştur.

♦ En hızlı nüfus artış oranı 1945-1960 yılları arasında olmuştur. (Bunda doğum oranının yüksek olmasının ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasının etkisi bü­yüktür.)

♦ 1960-1965 arasındaki nüfus artışının azalmasında çalışmak için yurt dışına gidenlerin oluşturduğu göç­ler etkilidir.

♦ 1980-1985 yılları arasında nüfus artış hızının artma­sında, siyasi ve sosyal baskılar nedeniyle Türkiye’ye gelenlerin oluşturduğu göçler etkilidir.

♦ Nüfus artışında yıllara göre düzenlilik yoktur.

♦ Toplam nüfus sürekli artmıştır

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir