Türkiyenin Ekonomi Politikaları

Türkiyenin Ekonomi Politikaları Nelerdir?, Türkiyenin Ekonomi Politikaları Hakkında Kısa Bilgi, Türkiyenin Ekonomik Politikaları Kısaca, Ülkemizin Ekonomik Politikaları

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları Ülkemizde;

♦ Doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kullanmak,

♦ istihdam artırmak,

♦ dengeli gelir dağılımını sağlamak,

♦istikrârlı kalkınmayı sağlamak

amacıyla Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli ekonomi politikaları uygulan­mıştır.

Ülkemizin gelişmemiş yörelerinde yapılacak yatırımla­rı özendirmek ve dengeli kalkınmayı ama­cıyla teşvik uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygula­malarla;

♦ vergi indirimi,

♦ arsa temini,

♦ araç gereç alımında gümrük vergisi ve KDV indirimi,

♦ ucuz enerji gibi çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti