Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Türkiye’nin Bitki Örtüsü Kısaca

  /
  /
  /
  478 Views

  türkiye bitki örtüsü haritası

  Türkiye’nin Bitki Örtüsü Kısaca Nedir?, Türkiye’nin Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi, Türkiye’nin Bitki Örtüsü İle İlgili Bilgi, Türkiye İklim Haritası

  TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ

  ♦ Türkiye, bitki örtüsü çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Ülkemizde yaklaşık 12.000 dolayında bitki türü vardır.

  Ülkemizde bitki türlerinin çok fazla olmasında; iklim toprak, yerşekilleri faktörlerinin çeşitlilik göster­mesi etkili olmuştur. Bu faktörlerden en önemli ola­nı iklimdir

  ♦ Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olmasında orta kuşakta yer alması ve yerşekillerinin çeşitlilik gös­termesi etkili olmuştur.lim, toprak, yerşekilleri faktörlerinin çeşitlilik göster­mesi etkili olmuştur. Bu faktörlerden en önemli ola­nı iklimdir.

  ■ Sıcaklık ve yağış şartlan ile güneşlenme süresi bit­ki türlerinin dağılımında etkili olmaktadır. Örneğin güney kıyılarımızda sıcaklık ve ışık isteği yüksek kızılçam ormanları gelişme gösterirken, Doğu Kara­deniz’in yüksek, kesimlerinde yağışlı ve sisli ortam seven ladin ormanları gelişme göstermiştir.

  ■ Ülkemizdeki bitkilerin yaklaşık üçte biri dünyanın diğer bölgelerinde görülmeyen endemik bitkiler­den oluşur.

  Köyceğiz Gölü çevresindeki sığla ağacı, Göller Yö­resindeki kasnak meşesi, Datça ve Teke yarıma­dasındaki Datça Hurması, Kazdağindaki Kazdağı Köknarı, Kastamonu ve Yozgat çevresindeki ispir meşesi birer endemik bitkidir.

  Ülkemizde endemik bitkiler en fazla Toros dağla­rında, en az ise Trakya ve iç Anadolu’da bulunur.

  türkiyedeki ağaç türleri

  1) Ormanlar

  ♦ Ülkemizin yaklaşık %27’si ormanlarla kaplıdır, a Bu ormanlar kuzey ve güneydeki dağlık sahalar ile Batı Anadolu dağları üzerinde geniş bir alanda gö­rülür.

  Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı % olarak aşa­ğıdaki gibidir:

  ♦ Karadeniz Bölgesi (%27)

  ♦ Akdeniz Bölgesi (%22)

  ♦ Ege Bölgesi (%17)

  ♦ Marmara Bölgesi (%13)

  ♦ Doğu Anadolu Bölgesi (%10)

  ♦ iç Anadolu Bölgesi (%8)

  ♦ Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%3)

  Görüldüğü gibi ormanlarımızın % 79’u kıyı bölgele­rinde % 21’lik bölümü ise iç bölgelerimizde toplan­mıştır.

  ♦ Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeye ba­kan yamaçlarında nem isteği fazla olan ağaçlar­dan oluşan ormanlar vardır.

  ♦ Dağların aşağı kesimlerinde kayın, kestane, kızı­lağaç. gürgen gibi ağaçlardan oluşan yaprağını döken ormanlar yukarı kısımlarında ise köknar, karaçam, sarıçam ve ladin gibi ağaçlardan olu­şan iğne yapraklı ormanlar vardır.

  ♦ Ülkemizin güneyinde, Toros Dağları ve Nur Dağları’nda ormanlar bulunur. Bu ormanlar dağların aşa­ğı kesimlerinde daha çok kızılçam, meşe türleri, yukarı kesimlerinde karaçam, sedir, köknar ve ar­dıç ağaçlarından oluşur.

  ♦ İç kesimlerde ise sıcaklıklar daha az olduğundan ve buraları daha az yağış aldığından ormanlar sey­rek ağaç toplulukları halindedir. Daha çok meşe ve sarıçam ağaçlarından oluşan ormanlar vardır.

  ♦ Ülkemizde tarım alanı açma, yangınlar, keçi yetişti­riciliği ve kaçak kesimler orman alanlarına zarar vermektedir.

  ♦ Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, makilerin tahrip edil­diği, toprağın inceldiği alanlarda diz boyu yüksek­liğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğu gö­rülür. Bu bitkilere garig adı verilir.

  ♦ Bu topluluklara Gelibolu-Eceabat, Ayvalık, Berga­ma, Çeşme, Manisa, Bodrum, Alanya, Tarsus çev­resinde rastlanır.

  Karadeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edilme­siyle oluşan kıyı ile 100-200 metre arasındaki alan­ları kaplayan çalılara psödomaki (yalancı maki) adı verilir. İstanbul’dan Trabzon’a kadar olan kıyı boyunca görülür.

  2)- Maki 

  Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde oluşan her zaman yeşil, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna maki denir.

  Kuraklığa dayanıklı bitkilerdir.

  Makiler Akdeniz iklim bölgelerinde kızılçam orman­larının tahrip edildiği yerlerde geniş yer kaplar. Başlıca maki türleri; zeytin, mersin, keçiboynuzu, sandal, kocayemiş, defne, zakkumdur.

  Akdeniz kıyılarında 800-900 metrelerde yer alan makiler, Ege Bölgesi’nde 500-600 metreye, Mar­mara Bölgesi’nde 300-400 metreye kadar çıkabil­mektedir.

  Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, makilerin tahrip edil­diği, toprağın inceldiği alanlarda diz boyu yüksek­liğinde dikenli çalılardan oluşan bitki topluluğu gö­rülür. Bu bitkilere garig adı verilir.

  Bu topluluklara Gelibolu-Eceabat, Ayvalık, Berga­ma, Çeşme, Manisa, Bodrum, Alanya, Tarsus çev­resinde rastlanır.

  Karadeniz Bölgesi’nde ormanların tahrip edilme­siyle oluşan kıyı ile 100-200 metre arasındaki alan­ları kaplayan çalılara psödomaki (yalancı maki) adı verilir. İstanbul’dan Trabzon’a kadar olan kıyı boyunca görülür.

  3)- Bozkır

  Yağışların az olduğu yerlerde ilkbahar yağışlarıyla gelişen, yaz kuraklığıyla sararan ot topluluğudur.

  Bozkırlar İç Anadolu Bölgesi’nde ve Kayseri çevre­sinde yaygındır.

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Mardin arasındaki ovalarda bozkırlar geniş yer kaplar.

  Ergene Havzası, İç Anadolu ve Doğu Anadolu böl­gelerinde ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda antropojen bozkırlar oluş­muştur. Bozkır alanlarında adacıklar şeklinde me­şe, ardıç ve karaçam ağaçlarının bulunması bura­ların daha önceden ormanlarla kaplı olduğunu göstermektedir.

  4)- Çayır

  ♦ Ülkemizde çayırlar 1800-2400 metrelerden başla­yarak 3000-3500 metreye kadar devam eder.

  ♦ Dağ çayırlarına Kuzey Anadolu, Toroslar ve Doğu Anadolu dağlarında rastlanır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text