Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Türkiyenin Başlıca Akarsuları ve Özellikleri

  /
  /
  /
  150 Views

   türkiyenin akarsuları ve gölleri haritasıTürkiye’nin Akarsuları Nelerdir?, Türkiye’deki Akarsuların İsimleri, Türkiye’deki Akarsuların Genel Özellikleri Türkiye’deki Akarsuların Ortak Özellikleri,

  TÜRKİYE’NİN AKARSULARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

  a)- Karadeniz’e Dökülen Akarsular

  ♦ Karadeniz Bölgesi en geniş açık havzaya sahip olan bölgemizdir.

  ♦ Türkiye akarsularının yaklaşık üçte biri Karadeniz’e dökülür.

  ♦ Kıyıdaki dağlardan kaynağını alarak denize dökü­len akarsuların boyları kısadır.

  ♦ İç bölgelerden doğup Karadeniz’deki dağ sıraları­nı aşıp denize dökülen akarsular ise Çoruh, Yeşilırmak, Kızılırmak, Yenice (Filyos), Bartın çayı, Sakar­ya Nehri’dir.

  Yeşilırmak ise Çekerek ve Kelkit Çayları ile bileşerek Canik Dağlarını geçer ve Çarşamba deltasını oluş­turduktan sonra Karadeniz’e dökülür.

  b)- Marmara Denizi’ne Dökülen AkarsularMarmara Denizi’ne dökülen akarsuların çoğu, Güney Marmara kıyılanndan denize ulaşır. Ancak bu alanda­ki akarsular genellikle küçük akarsular şeklindedir. Bunların en önemlisi Susurluk Çayı’dır.

  c)- Ege Denizine Dökülen Akarsular

  ♦ Büyük bir kısmı geniş çöküntü alanları (graben) boyunca doğu-batı ğoğrultusunda akarlar.

  ♦ Denize ulaştıkları yerlerde önemli delta ovaları oluş­turmuşlardır.

  ♦ Yatak eğimleri az olduğu için menderesler yaparak akarlar.

  ♦ Kış mevsiminde bol su taşırlar. Yazın ise debileri azalır.

  ♦ Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Mende­res ve Meriç Nehri Ege Denizi’ne dökülen başlıca akarsularımızdır.

  ♦ Kızılırmak, kendi topraklarımızdan doğan ve denize dökülen en uzun akarsuyumuzdur (1355 km). Deli­ce, Devrez ve Gökırmak kollarını aldıktan sonra Baf­ra deltasında denize ulaşır.

  NOT:

  Meriç Nehri: Kaynağını Bulgaristan toprakların­dan alır. Edirne’de Tunca ve Arda kolu ile birleş­tikten sonra Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturur Ergene Çayı ile birleştikten sonra Enez yakınla­rında Ege Denizi’ne dökülür.

  d)- Akdeniz’e Dökülen Akarsular

  ♦ Asi dışındaki Akdeniz’e dökülen akarsular, Toros dağlarından gelen sulardır. Bunların başlıcaları ba­tıdan doğuya doğru, Dalaman, Aksu, Manavgat, Köprüçay, Göksu, Seyhan ve Ceyhan şeklinde sı­ralanır.

  ♦ Asi Nehri ise Lübnan’dan doğar, Hatay’da Amik Ovası’ndan geçerek Akdeniz’e dökülür.

  e)- Basra Körfezi’ne Dökülen Akarsular

  Fırat Nehri: Kaynağını topraklarımızdan alan ve sı­nırlarımız dışında denize dökülen en uzun akarsu- yumuzdur. En önemli iki kolu Karasu ve Murat Su- yu’dur. Üzerinde Atatürk, Karakaya, Keban barajla­rı vardır.

  Dicle Nehri: Kaynağını Elazığ yakınlarından ve Gü­neydoğu Toroslar’dan alır. Irak sınırına yönelerek Fırat ile birleşir. Üzerinde başta Devegeçidi Barajı olmak üzere çok sayıda baraj vardır.

  Akarsularımızın Genel Özellikleri

  1)- Türkiye, iklim koşulları ve yerşekillerinin doğal ya­pısına bağlı olarak sık bir akarsu ağına sahiptir. An­cak akarsularımızın uzunlukları fazla değildir.

  2)- Akarsularımızın taşıdıkları su miktarı azdır. Bunda daha çok Türkiye’nin büyük bir bölümünde yarı ku­rak bir iklimin görülmesi nedeniyle az yağış alma­sı etkili olmuştur. (Doğu Karadeniz Bölümü hariç)

  3)- Akarsularımızın rejimleri düzenli değildir. Bunda, Türkiye’de yağış rejiminin düzensiz oluşu, ilkba­hardaki kar erimeleri ve yazın buharlaşmanın fazla olması etkili olmuştur.

  4)- Akarsularımızın yatak eğimlenfazladır. Bu nedenle akış hızları, enerji potansiyelleri ve dolayısıyla erozyonu hızlandırıcı etkileri fazladır.

  5)- Türkiye’de akarsular genellikle denge profilini al­mamıştır. Bunda; Türkiye’nin jeolojik devirde şekil­lenmiş olması başka bir deyişle genç arazi yapı­sında olması etkili olmuştur.

  6)- Akarsularımız akış hızları fazla, rejimler düzensiz olduğu için ulaşıma elverişli değildir.

  7)- Akarsularımızdan daha çok sulama, içme ve kul­lanma suyu elde etmede ve elektrik enerjisi üreti­minde yararlanılır.

  1 Comments

   Leave a Comment

   E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

   It is main inner container footer text