Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Türkiye’de kuruyan ve suyu azalan nehir ve göller

/
/
/
219 Views

Türkiye'de kuruyan ve suyu azalan nehir ve göller

TÜRKİYE’DE KURUYAN VE SUYU AZALAN NEHİR VE GÖLLER

Akşehir Gölü (Konya) :Nasreddin Hoca’nm maya çaldığı Akşehir Gölü 15 yıl önce 350 km2 lik alana sahipti. Bu gün ise gölün alanı 30 km2 ye, en derin yeri 1 m ye kadar düştü.

Fırat Nehri (Adıyaman): Güneydoğu’nun can damar­ların dan biri olan Fırat nehri kuraklıktan etkilendi Nehrin suyu çekildi.

Beyşehir Gölü (Konya): ülkemizin en büyük tatlı su gölü ve millî park alanıdır. Gölde son 10 yıl içerisinde 2 milyar m3 su buharlaşarak su seviyesi 8 m ye kadar azaldı.

Tuzla Palas (Kayseri): Kayserinin önemli tuz göl­lerinden biridir. Palas ovasm- da yer alan 35 km2 lik sulak alanın kuruması nedeniyle birçok kuş türü bölgeyi terk etti Gölde tuz verimi de kuraklık nedeniyle yok denecek kadar azaldı

Kızılırmak (Sivas): 1150 km uzunluğa sahip olan nehir, son yıllarda daha çok dere görünümüne büründü. 2007 Mayıs ayında 400m3/sn olarak tespit edilen nehrin debisi temmuz ayında 1 Om3/sn ye kadar düştü.

Van Gölü (Van): Van gölünde 1987 yılından itibaren hızla yükselmeye başlayan ve bazı mahalleleri sular altında bırakan su se viyesi, 1995′ ten itibaren hızla düşmeye başladı. Son 10 yılda su seviyesindeki azalma 1,6 m yi bulunca bilim adamları bu durumun normal değerlerin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.

Meke Gölü (Konya): Dünyanm nazar boncuğu olarak bilinen Meke krater gölünün sulan çekildi Gölün 12 m olan derinliği bugün artık bataklığı andırıyor. Meke gölünde su miktarının son 5 yıl içinde azalması nedeniyle göl eski güzelliğini

İznik Gölü (Bursa): İznik gölü son yılların en düşük seviyesine indi Gölün Orhangazi tarafında sahile yakın bölgelerde oluşan adacıklar suyun çok fazla miktarda azaldığının bir göstergesidir.

Asi Nehri (Hatay):Lübnan’da doğan, Suriye’yi geçerek Hatay topraklarmdan Akdeniz’e dökülen ve Amik ovasını sulayan Asi nehri çöle döndü. Suriye’nin 5 barajında su tutması ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaz aylarında Asi nehri kurumaktadır (Ağustos 2007).

Sakarya Nehri (Sakarya) : Kuraklık nedeniyle Sakarya nehrinde de sular çekildi. Daha önce akış hızı saniyede 90 m3 olarak ölçülen nehird­eki suyun akış hızı saniyede 45-50 m3 e düştü.

Ladik Gölü (Samsun) : Dünyada yüzen adacıklara sahip 3 gölden biri olan Ladikin 1300 ha olan alanı su seviyesinin 6 m den 30 cm ye azalması nedeniyle 400 ha düştü. Buna bağlı olarak gölün alanı % 70 oranında azalmıştır.

Meriç Nehri (Edirne): Meriç nehrinde su miktarı büyük oranda azaldı. Nehir üzerinde çok sayıda kum adacıkları oluştu. 2006 yılm- da debisi 730 m3/sn ye çıkarak taşkmlara neden olan Meriç nehrinin 2007 yılında debisi %80 azalarak 1 OOm3/sn ye kadar düştü.

B. Menderes Nehri (Aydın): Büyük Menderes nehrine, Aydın’m Bozdoğan ilçesi smırları içindeki Kemer bara­jından su takviyesi yapılıyor­du. 58 bin m3 suyla takviye edilmeye çalışılan Büyük Menderes nehri varlığını sürdürmek için direniyor.

Yeşilırmak (Amasya): İklim koşulları Yeşilırmak Nehri’nde de olumsuz yönde etkili olmaktadır. Günden güne suyu azalan nehir kuru­ma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, nehrin geçtiği bazı yerlerde bu durum daha belir­gin olarak gözlenmektedir (Temmuz 2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text