Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Türkiye’de kuruyan ve suyu azalan nehir ve göller

Türkiye'de kuruyan ve suyu azalan nehir ve göller

TÜRKİYE’DE KURUYAN VE SUYU AZALAN NEHİR VE GÖLLER

Akşehir Gölü (Konya) :Nasreddin Hoca’nm maya çaldığı Akşehir Gölü 15 yıl önce 350 km2 lik alana sahipti. Bu gün ise gölün alanı 30 km2 ye, en derin yeri 1 m ye kadar düştü.

Fırat Nehri (Adıyaman): Güneydoğu’nun can damar­ların dan biri olan Fırat nehri kuraklıktan etkilendi Nehrin suyu çekildi.

Beyşehir Gölü (Konya): ülkemizin en büyük tatlı su gölü ve millî park alanıdır. Gölde son 10 yıl içerisinde 2 milyar m3 su buharlaşarak su seviyesi 8 m ye kadar azaldı.

Tuzla Palas (Kayseri): Kayserinin önemli tuz göl­lerinden biridir. Palas ovasm- da yer alan 35 km2 lik sulak alanın kuruması nedeniyle birçok kuş türü bölgeyi terk etti Gölde tuz verimi de kuraklık nedeniyle yok denecek kadar azaldı

Kızılırmak (Sivas): 1150 km uzunluğa sahip olan nehir, son yıllarda daha çok dere görünümüne büründü. 2007 Mayıs ayında 400m3/sn olarak tespit edilen nehrin debisi temmuz ayında 1 Om3/sn ye kadar düştü.

Van Gölü (Van): Van gölünde 1987 yılından itibaren hızla yükselmeye başlayan ve bazı mahalleleri sular altında bırakan su se viyesi, 1995′ ten itibaren hızla düşmeye başladı. Son 10 yılda su seviyesindeki azalma 1,6 m yi bulunca bilim adamları bu durumun normal değerlerin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.

Meke Gölü (Konya): Dünyanm nazar boncuğu olarak bilinen Meke krater gölünün sulan çekildi Gölün 12 m olan derinliği bugün artık bataklığı andırıyor. Meke gölünde su miktarının son 5 yıl içinde azalması nedeniyle göl eski güzelliğini

İznik Gölü (Bursa): İznik gölü son yılların en düşük seviyesine indi Gölün Orhangazi tarafında sahile yakın bölgelerde oluşan adacıklar suyun çok fazla miktarda azaldığının bir göstergesidir.

Asi Nehri (Hatay):Lübnan’da doğan, Suriye’yi geçerek Hatay topraklarmdan Akdeniz’e dökülen ve Amik ovasını sulayan Asi nehri çöle döndü. Suriye’nin 5 barajında su tutması ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaz aylarında Asi nehri kurumaktadır (Ağustos 2007).

Sakarya Nehri (Sakarya) : Kuraklık nedeniyle Sakarya nehrinde de sular çekildi. Daha önce akış hızı saniyede 90 m3 olarak ölçülen nehird­eki suyun akış hızı saniyede 45-50 m3 e düştü.

Ladik Gölü (Samsun) : Dünyada yüzen adacıklara sahip 3 gölden biri olan Ladikin 1300 ha olan alanı su seviyesinin 6 m den 30 cm ye azalması nedeniyle 400 ha düştü. Buna bağlı olarak gölün alanı % 70 oranında azalmıştır.

Meriç Nehri (Edirne): Meriç nehrinde su miktarı büyük oranda azaldı. Nehir üzerinde çok sayıda kum adacıkları oluştu. 2006 yılm- da debisi 730 m3/sn ye çıkarak taşkmlara neden olan Meriç nehrinin 2007 yılında debisi %80 azalarak 1 OOm3/sn ye kadar düştü.

B. Menderes Nehri (Aydın): Büyük Menderes nehrine, Aydın’m Bozdoğan ilçesi smırları içindeki Kemer bara­jından su takviyesi yapılıyor­du. 58 bin m3 suyla takviye edilmeye çalışılan Büyük Menderes nehri varlığını sürdürmek için direniyor.

Yeşilırmak (Amasya): İklim koşulları Yeşilırmak Nehri’nde de olumsuz yönde etkili olmaktadır. Günden güne suyu azalan nehir kuru­ma tehlikesiyle karşı karşıya gelirken, nehrin geçtiği bazı yerlerde bu durum daha belir­gin olarak gözlenmektedir (Temmuz 2007)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir