Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türkiyede Arazi Kullanımı Kısaca

/
/
/
249 Views

Türkiyede Arazi Kullanımı Konu Anlatımı, Türkiyede Arazi Kullanım Çeşitleri, Türkiyede Araziler Nasıl Kullanılır?

Türkiye’de Arazi Kullanımı

♦ Türkiye’de yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi arazi kullanımını da çeşitlendirmiştir.

Geniş ve verimli ovalar; tarımsal faaliyetler ve yer­leşme için (Çukurova, Bafra, Çarşamba gibi),

Yüksek yaylalar; hayvancılık ve yer yer turizm faali­yetleri için (Doğu Karadeniz yaylaları gibi),

Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyı kesimler; turizm faaliyetleri için (Antalya, Bodrum gibi),

Ulaşım ve iklim şartlarının elverişli olduğu yerler; sa­nayi faaliyetleri için (İzmit, Adana, İzmir gibi),

Volkanik alanlardaki ova ve platolar; tarım antalya escort ve yer­leşme için (Orta Kızılırmak),

Yağışın ve ormanlık alanların fazla olduğu yerler; ormancılık faaliyetleri için (Batı Karadeniz),

Bozkırların geniş yer kapladığı alanlar; küçükbaş hayvancılık için (Orta Anadolu gibi) kullanılmaktadır.

♦ Türkiye’de eğimli arazi oldukça fazladır. Eğim değe­ri %15’ten fazla olan sarp arazilerin oranı %62,5’tir. Bu arazilerde erozyon şiddetlidir. Tarım ancak taraçalarda yapılabilir. Bu alanlarda daha çok hayvan­cılık ve ormancılık faaliyetleri yapılmaktadır.

♦ Eğim değeri %1 Ö-15 arasında olan çok eğimli ara­zilerin oranı %16,2’dir. Bu alanlar yer altı suyu bakı­mından fakirdir. Yer yer kuru tarım yapılabilir. Top­raktan iki yılda bir ürün alınır.

♦ Eğim değeri %5-10 arasında olan orta eğimli ara­ziler tarıma uygun alanlardır. Yerleşmenin, sanayi ve ticaretin yaygın olduğu alanlardır.

♦ Eğim değeri %0-5 arasında olan düz ve hafif eğim­li araziler genelde ovalık alanlardır. Tarımsal faali­yetlere uygun yerlerdir.

♦ Türkiye’de eğimin ve yükseltinin fazla olması maki­neleşmeyi sınırlandırmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek yerleri, dağlık ve engebeli olduğu için buralarda makineli ta­rım gelişmemiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text