Türkiye Tarımının Bazı Özellikleri

Türkiye Tarımının Özellikleri, Türkiye Tarımının Genel Özellikleri, Türkiye Tarımının Temel Özellikleri, Ülkemizde Tarımın Genel Özellikleri, Türkiye Tarımının Özellikleri Kısaca

Türkiye Tarımının Bazı Özellikleri

♦ Yıllar içinde tarımın Türkiye ekonomisine olan kat­kısı miktar olarak artmış ancak diğer sektörlere gö­re payı sürekli azalmıştır.

♦ Tarımın ekonomideki payının azalmasında sanayi, turizm gibi sektörlerin ekonomideki paylarının art­ması etkili olmuştur.

♦ Tarım, ülkemizde birçok sanayi koluna ham mad­de sağlamasının yanı sıra, iç ve dış ticaretimizde de önemli yer tutmaktadır.

♦ Bazı tarım ürünlerimiz (pamuk, tütün, fındık, üzüm gibi) ihraç edilerek, dış ticaretimizde önemli bir ge­lir kaynağı oluşmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel