Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri Kısaca Bilgi

  /
  /
  /
  99 Views

  Türkiye Nüfusunun Genel Özellikleri, Türkiye Nüfusunun Temel Özellikleri, Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri

  TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

  Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlen­mesinde ülkelerin nüfus miktarlarından çok, nüfusun yapısal özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerini ise;

  ♦ Yaş gruplarına göre dağılımı

  ♦ Kadın-erkek oranları

  ♦ Eğitim durumu

  ♦ Çalışan nüfusun ekonomik kollara dağılımı

  ♦ Kırsal ve kentsel nüfus oranı gibi özellikler belirler.

  Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri şu başlıklar al­tında incelenebilir:

  Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının belirtilmesi öncelikle toplam nüfus içerisinde çalışabilir ve çalışa­mayan nüfusun tespit edilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca ülkedeki doğurganlık oranı hakkın­da bilgi sahibi olmamızı sağlar. Çalışma çağındaki nüfusun ne kadar olduğunun bilinmesi o ülkede iş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların belirlenmesinde ve ge­leceğe yönelik planlamaların yapılmasında önemli rol oynamaktadır.

  Nüfusun yaş gruplarına göte dağılımı dar aralıklı ve geniş aralıklı olmak üzere iki şekilde yapılır. Dar ara­lıklı gruplandırmada nüfus; 0-4, 5-9, 10-14, 15-19 gibi 5’li gruplara ayrılır. Geniş aralıklı gruplandırmada ise, 0-14 yaş grubu “çocuklar”, 15-64 arası “yetişkinler”, 65 ve üzere ise “yaşlı nüfus” olarak belirtilmiştir. Türkiye’nin 2000 ve 2010 yıllarındaki nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı şöyledir:

  nüfus

  0-14                                                                 30                                                                              25,6

  14-65                                                                64                                                                              67,2

  65 yaş üstü                                                        6                                                                                7.2

   

   

  Tablodan ülkemizde genç nüfusun yaşlı nüfusa göre fazla olduğunu görmekteyiz. Bunda doğum oranının yüksek olması etkilidir. Genç nüfus oranının yüksekli­ği nüfusa bağlı yatırımların (demografik harcamalar) fazla olmasına ve bağımlı nüfusun artmasına yol açar. Ayrıca nüfusun % 33 ünün üretime çok önemli katkı­sının olmadığı anlaşılır.

  Nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı nü­fus piramidi adı verilen grafiklerle ayrıntılı biçimde gös­terilmektedir.

  Nüfus pramitlerinden doğum ve ölüm oranları, ka- dın-erkek nüfus hakkında bilgi elde etmek müm­kündür.

  Nüfus artış hızı fazla olan ülkelerin nüfus pramidi ge­niş tabanlıdır. Nüfus artış hızı düşük olan ülkelerin nü­fus pramidinin tabanı ve ortası hemen hemen aynı genişliktedir.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text