Türkiye Milletler Cemiyeti’ne Ne Zaman Kaç Yılında Üye Oldu?

Türkiye Milletler Cemiyetine Neden Üye Oldu?, Türkiye Milletler Cemiyetine Hangi Yıl Üye Oldu?, Türkiye Milletler Cemiyetine Ne Zaman Üye Oldu

Türiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Oması (18 Temmuz 1932)

♦ Milletler Cemiyeti I. Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansında Wilson ilkeleri doğrultusunda kurulmuştur (1920).

♦ Cemiyetin temel amacı dünya barışının devamını sağlamak ve uluslararası anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaktı. Ancak bir müddet sonra büyük dev­letlerin çıkarlarını koruyan bir kurum hâline gelmiştir.

♦ Türkiye, Milletler Cemiyeti’nin Musul sorunundaki taraflı tutumu yüzünden cemiyete giriş için acele etmemiştir.

♦ 1930’dan sonra Türkiye’nin uluslararası politikada ağırlığını hissettirmesi, barışçı bir politika izlemesi, Batılı devletlerle sorunlarını halletmesi Türki­ye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyelik için davet edilmesine yol açmıştır.

♦ Cemiyet 6 Temmuz 1932 tarihli genel kurulunda İspanya temsilcisinin tek­lifi ile Türkiye’yi davete karar vermiştir.

♦ TBMM, 9 Temmuz’da daveti kabul etmiş, 18 Temmuz 1932’de alınan genel kurul kararıyla Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel