Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sisteminin Dayandığı Temel Esaslar

/
/
/
130 Views

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dayandığı Genel Esaslar, Türkiye Cumhuriyetinin Dayandığı Temel Esaslar Kısaca, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Yapısı

 

 

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sisteminin Dayandığı Temel

Esaslar Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SİSTEMİNİN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

Atatürk Milliyetçiliği ve Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlılık.

Dünya milletler ailesinin eşit bir ferdi olma.

 Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama.

 Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması.

 Kuvvetler ayrılığı.

 Üniter devlet yapısı ve laiklik.

⇒ Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması.

⇒ Yurtta ve dünyada barış.

⇒ Hukukun üstünlüğüdür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısı Anayasanın ”Birinci Kısmında” yer alan on bir maddede şekillenmiştir. 1982 Anayasası‘nın 1. maddesi devletin şeklini, 2. maddesi Cumhuriyetin niteliklerini, 3. maddesi devletin dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini belirlemiştir. 4. maddede ilk üç maddenin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez olduğunu hükme bağlamıştır. Anayasanın 5. maddesi devletin amaç ve görevlerini belirtir. 6.madde egemenlik hakkının kime ait olduğunu ve nasıl kullanılacağını belirler. 7,8 ve 9. maddelerde devletin organları sayılmıştır. 10. madde kanun önünde eşitliğe yer vermiş, 11. madde ise anayasanın üstünlüğünü ve bağlayıcılığını hükme bağlamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text