Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Yazarlar ve Eserler Kısaca Nelerdir?

/
/
/
192 Views

Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserler Nelerdir?, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserler Kısaca, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserler Hangileridir?, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserlerin İsimleri, Türkçenin Gelişmesine Yardımcı Olan Eserler Nelerdir?, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserler ve Yazarlar, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Yazarlar Kimlerdir?, Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Yazarların İsimleri

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Türkçenin Gelişmesine Katkı Sağlayan Eserler Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

TÜRKÇENİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN YAZARLAR VE  ESERLER

Türklerin 10. yüzyıldan itibaren İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte din, dil ve kültür hayatlarında önemli değişiklikler olmuştur. Bu dönemde bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça kullanılmaya başlanmıştır. Dil ve kültür alanındaki bu etkilenme sonucu Arapça’dan Farsçadan dilimize pek çok sözcük ve kavram girmiştir.

Ancak Türkçe bir taraftan da varlığını sürdürmüştür. Özellikle Karahanlılar döneminde (932 – 1212) dil ve edebiyatımız açısından önemli sayılan Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk ve Atabetül Hakayık adlı eserler yazılmıştır.

Şimdi bu eserleri görelim:

Kutadgu Bilig

Divanü Lügati’t Türk

Atabetül Hakayık

 

Anadolu’da Türkçenin Gelişmesi İse Şöyle Olmuştur: 11. 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da Anadolu Selçukluları devleti yönetime hakimdi. Bu dönemde devletin resmi dili Farsça idi. Edebiyat ve sanat dili olarak Farsça, bilim dili olarak da medreselerde Arapça öğretiliyordu. Türkçe ”avam dili” sayılmakta, bu nedenle de hor görülmekteydi. Aydınlar dahi eserlerini Arapça – Farsça ya da bu dillerin karışımıyla yazıyorlardı. Bu durumdan Kırşehirli Aşık Paşa şöyle yakınmaktaydı.

‘Türk diline kimsene bakmaz idi

Türklere hergiz gönül akmaz idi

 

Türk dahi bilmez idi ol dilleri

İnce yolı ol ulu menzilleri”

 

Bu koşullar atındaki Türk dilini kurtarmak için Karamanoğlu Mehmet Bey 15 Mayıs 1277 yılında şu tarihi fermanı yayımladı:

”Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.”

Bu ferman Türkçenin gelişmesinde, ulusal bilincin yerleşmesinde önemli olmuştur.

 

Türkçenin gelişimine 12 ve 13. yüzyıllarda Şeyyat Hamza, Ahmet Fakih, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hoca Dehhani, Dede Korkut vb. pek çok yazar ve düşünür katkı sağlamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text