Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Türk Edebiyatında Farklı Dönemlere Ait Şiirler ve Türleri

  /
  /
  /
  187 Views

  Türk Edebiyatının Farklı Dönemlere Ait Şiir, Türk Edebiyatının Farklı Dönemlerine Ait Şiirler, Türk Edebiyatını Dönemlerine Ait Şiirler

  Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda
  Türk Edebiyatında Farklı Dönemlere
  Ait Şiirleri Paylaşıcaz İyi Okumalar…

  TÜRK EDEBİYATIDA FARKLI DÖNEMLERE AİT ŞİİRLER

  YEDİ MEŞALECİLER

  1928’de Yedi Meşale adlı bir kitapta yedi sanatçı birleşti. Beş Hececilerin yaptıklarını geliştirerek, modern Türk şiirinin doğmasına ortam hazırladılar. Hissedilir bir değişiklik yapamadılar. Bunlar: Siyavuşgil , V. M. Kocatürk , Kenan Hulusi , Muammer Lütfi
  Ziya Osman Saba :Yedi Meşalecilerin şiire en sadık olanıdır. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, kadere boyun eğiş gibi temaları işlemiştir.

  1940 SONRASI TÜRK ŞİİRİtürk edebiyatında dönemler

  1.Garipçiler (I. Yeniler)
  2. Yeni Gelenekçi Şiir
  3. II. Yeniler
  4.Toplumcular
  5. Yeni İslamcılar
  6.Son Yeniler

  GARİPÇİLER

  Yeni şiir (Garipçi şiir) bir bakıma yıkıcı ve alaycı olarak görülür; çünkü buna öncülük eden şairler iki önemli savaş arasında yetişmiş, dünyada ve yurtta ciddi değişimler görmüşler ve yaşamışlardır. Ayrıca 1920–1940 yıllarında Batı edebiyatlarının sarsan devrimci şiir akımları bize bu yeni şairler aracıcığıyla gelmiştir. Bu dönemin en büyük özelliği bu akımın bütün eskilerden ayrılarak hayata bakış tarzını değiştirmiş; düşünceyi ve felsefeyi şiir dışı tutmak istemiştir. 1940’tan sonra aydınlara ve “mutlu azınlığa” hitap edilen şiiri bırakıp büyük halk kitlelerine seslenme hevesi başlamıştır. Bu akımla daha çok tabiat, hayat ve insanlar konu alınmıştır. Aşk, salata, hürriyet, sokak satıcısı, rakı şişesi gibi tema örnekleri verilebilir. Genel olarak çocukluk, ölüm, aşk, günlük yaşamdan kareler gibi örnekler verilebilir. Sevet-i Fünun ve Milli Edebiyat’la kademe kademe şiire giren temalar ve nesneler çoğalarak en geniş halini bu dönemde almıştır.

  Ayırt edici özellikleri:
  a. Kafiyesizdir. Onlarca bunun gerekçesi kafiye ikinci satırın akılda kalması için ilkel bir yöntemdir. Gelişen insanın ve edebiyatın içinde kafiye olmamalıdır.
  b. Ad aktarmaları, mecaz sanatı gereksizdir. Yazılan bütün Garip akımı şiirlerinde görebiliriz ki oldukça sade bir dil kullanılıştır. Hatta günlük dile bayağı yakındır.
  c. Şiir söz söyleme sanatıdır. Sade basit ve yalındır.
  d. Hece ve aruz ölçüsü yoktur.
  e. Duygulardan çok akla dayanır.

  En büyük temsilcilerinden biri Orhan Veli’dir. Bazı şair ve şiir örnekleri:
  Sıtkı Yırcalı, Cahit Sıtkı Tarancı, Rıfat Ilgaz, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hüseyin Pala…

  Sokakta Giderken

  Sokakta giderken, kendi kendime
  Gülümsediğimin farkına vardığım zaman
  Beni deli zannedeceklerini düşünüp
  Gülümsüyorum.
  Orhan VELİ

  Çayın rengi ne kadar güzel
  Sabah sabah,
  Açık havada…
  Hava ne kadar güzel!
  Oğlan çocuk ne kadar güzel!
  Çay ne kadar güzel!…
  Orhan Veli

  Aydın Mısın?
  kilim gibi dokumada mutsuzluğu
  Gidip gelen kara kuşlar havada
  Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
  Tabanında depremi kara güllelerin
  Duymuyor musun ?

  kaldır başını kan uykulardan
  Böyle yürek böyle atardamar
  Atmaz olsun
  Ses ol ışık ol yumruk ol
  Karayeller başına indirmeden çatını
  Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
  Alıp götürmeden büyük denizlere
  Çabuk ol
  ………………………… ……………..
  Rıfat Ilgaz

  YENİ GELENEKÇİ ŞİİR
  Garipçilerin ve onlara yaşıt “Bağımsız”ların, büyük çoğunlukla Batı şiirindeki denemelere kapılmaları, başlangıçta taklide uyar görünenleri de zamanla tedirgin etmiştir; yaptıkları şiirin bize ait ve değerli olduğundan “kuşku” duymaya başlamışlardır. Bu yüzden Behçet Necatigil’den tutarak Attila İlhan, Hilmi Yavuz, Hüsrev Hatemi, ikinci yenilerden Turgut Uyar divan edebiyatına yönelmişlerdir. Garip’ten başlayarak alaya almaya çalıştıkları Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve görmezlikten geldikleri Necip Fazıl, A. Hamdi Tanpınar, A. Muhip Dranas gözlerinde büyümeye başlamıştır. Yeni

  Gelenekçiler’i üç ana bölüme ayırabiliriz:
  1. Hisarcılar
  2. Epik (Hamasi) söyleyenler
  3. Özcü (Saf şiirci, purist) şairler

  MAVİ AKIM
  Attila İlhan’ın Mavi isimli bir dergiyle başlattığı bir akımdır. Garip akımına karşı olarak çıktı. Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirdi. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağını etkiledi. Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan da yararlandı. İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez’den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başladı. Bu tür romanlarında öz Türkçe akımına karşı çıktı. Gazete yazarlığını sürdürüyor. Senaryolarını yazdığı önemli filmler: Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi Akad), Ateşten Damlalar (Memduh Ün), Rıfat Diye Biri (Ertem Gönenç), Şoför Nebahat (Metin Erksan), Devlerin Öfkesi (Nevzat Pesen), Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon). Şimdi İstanbul’da bağımsız yazar.

  Pia
  ne olur kim olduğunu bilsem pia’nın
  ellerini bir tutsam ölsem
  böyle uzak seslenmese
  ben bir şehre geldiğim vakit
  o başka bir şehre gitmese
  otelleri bomboş bulmasam
  içlenip buzlu bir kadeh gibi
  buğulanıp buğulanıp durmasam
  ne olur sabaha karşı rıhtımda
  çocuklar pia’yı görseler
  bana haber salsalar bilsem
  içimi büsbütün yıldız basar
  bir hançer gibi çıkıp giderdim

  ben bir şehre geldiğim vakit
  o başka bir şehre gitmese
  singapur yolunda demeseler
  bana bunu yapmasalar yorgunum
  üstelik parasızım pasaportsuzum
  ne olur sabaha karşı rıhtımda
  seslendiğini duysam pia’nın
  sırtında yoksul bir yağmurluk
  çocuk gözleri büyük büyük
  üşümüş ürpermiş soluk
  ellerini tutabilsem pia’nın
  ölsem eksiksiz ölürdüm
  Attila İlhan

  II. YENİ
  1950 yılında bir duraksama dönemine girdikten bir süre sonra 1940 şiirine karşı tepkiler doğmaya başlar. Biçim özellikleri bir hayli değişim görür. Orhan Veli’den sonraki nazım şekli kafiye, vezin anlayışları kaybolmuş gibiydi. Ayrıca bu dönemde Divan şiirine ait gazel, rubai gibi nazım biçimleri Behçet Necatigil, Attila İlhan gibi şairler tarafından tekrar kullanılmaya başlandı. Bu akımdaki şarlerin savunduğu ortalk düşünce biçimden değil özden hareket edilmesi gerektiğidir. 1955 şiirini önceki bütün şiirlerden dilce ve mısra kuruluşunca kısacası üslupca ayıran değişmeler vardır. İçerik ve biçim özelliklerinden en belirginleri:
  a. Soyut, kapalı, bol mecazlı simgeci bir anlatım
  b. İç müzik önemlidir ve biçim iç müziğe göre şekillenir.

  1980’Lİ YILLARIN ŞİİRİ

  1950 VE 55’te doğan şairlerin ortaya koydukları aklıcılığı ve toplumculuğu benimseyen dönemdir. Tuğrul Tanyol, Ataol Behramoğlu, Murathan Mungan en önemli temsilcileridir.

  Bıçak

  Yere düşürülen bir bıçak sesi
  Kristali tuzla buz olmuş gözlerinin
  biliyorum ay kanatıyor
  ne zaman sussak geceyi
  Kendini benim yerime koy
  Oğul öksüzü babalar yerine
  Susmayalım. Bıçak uyuyor kelimelerin kalbinde

  Kanlı bir şerbet gibi akar dururdu
  İpeği ikiye bölen kılıçların ağzı
  Bir biz inmedik suya
  Kaç mevsimin yağmuru buruştu elimizde
  Örtülü çarşılarda ölümü tebdil ettik
  uzak durduk kabzasına çağıran intikamdan
  Bir biz inmedik suya
  Kendini benim yerime koy
  Oğul öksüzü babalar yerine
  Susuyorum. Ölülerim uyuyor kalbimde
  Murathan Mungan

  TOPLUMCULAR
  Aslında toplumcu terimi, bir akımı, bir doktrini savunmanın ve toplumlara modaya uygun, gündelik, tek taraflı çözümler sunmanın çok ötesinde geniş bir şiir tarzını isimlendirmetedir. Marksist olarak da görülen bu akım sosyalizmin etkilerini taşır. Nazım Hikmet’le başlayıp Tek Parti döneminde, komünistlere yapılan baskılar devam ettikçe etkilerini belirginleştiren bu akım 1960- 70- 80 yılları boyunca solcu çevrelerde ilgi görerek devam etmiştir. Buna bağlı olarak “ sınıf kavgası, ekmek, tutsaklık, kurtuluş, hapishane hayatı” gibi temalar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Nazım hikmetle gelen bu akımda Nazım hikmet ilk defa serbest ölçülü şiiri yazmıştır.

  Çankırı Hapishanesinden Mektuplar I

  Saat dört,
  yoksun.
  Saat beş,
  yok.
  Altı, yedi,
  ertesi gün,
  daha ertesi
  ve belki
  kim bilir…

  Hapisane avlusunda
  bir bahçemiz vardı.
  Sıcak bir duvar dibinde
  on beş adım kadardı.

  Gelirdin,
  yan yana otururduk,
  kırmızı ve kocaman
  muşamba torban
  dizlerinde…

  Kelleci Memed’i hatırlıyor musun?
  Sübyan koğuşundan.
  Başı dört köşe,
  bacakları kısa ve kalın
  ve elleri ayaklarından büyük.
  Kovanından bal çaldığı adamın
  taşla ezmiş kafasını.
  “Hanım abla” derdi sana.
  Bizim bahçemizden küçük bir bahçesi vardı,
  tepemizde, yukarda,
  güneşe yakın,
  bir konserve kutusunun içinde…

  Bir Cumartesi gününü,
  hapisane çeşmesiyle ıslanan
  bir ikindi vaktini hatırlıyor musun?
  Bir türkü söylediydi kalaycı Şaban Usta,
  aklında mı :
  “Beypazarı meskenimiz, ilimiz,
  kim bilir nerde kalır ölümüz…?”

  O kadar resmini yaptım senin
  bana birini bırakmadın.
  Bende yalnız bir fotoğrafın var :
  bir başka bahçede
  çok rahat
  çok bahtiyar
  yem verip tavuklara
  gülüyorsun.

  Hapisane bahçesinde tavuklar yoktu,
  fakat pek âlâ gülebildik
  ve bahtiyar olmadık değil.
  Nasıl haberler aldık
  en güzel hürriyete dair,
  nasıl dinledik ayak seslerini
  yaklaşan müjdelerin,
  ne güzel şeyler konuştuk
  hapisane bahçesinde…
  Nazım Hikmet Ran

  Alacakaranlık

  Dayan bakalım,
  Dağları delen Ferhat!
  Dizboyu çamurdasın.
  Bütün gün parkta uyuyan insanların,
  Resmini çizen Ömer,
  Aslan Ömer!
  Haklısın…

  Yaprağın yeşili,
  Vay anam vay!
  İçimi dağlar göğün mavisi.
  Dayan bakalım,
  Dağları delen Ferhat!
  Vakit alacakaranlıktır şimdi.
  Fethi Giray

  YENİ İSLAMCI AKIM
  Üslup, tarz, biçim ve temaları ile İslamcı şiirin daima “çok kapalıya- hatta anlamsıza” kaçan şiirleri nedeniyle II. Yeni’nin bir parçası olarak düşünülmüştür. İslamcılık akımlarında en önemli temsilci Necip Fazıl Kısakürektir. Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt da bu akımın öncülerindendir. Daha önceki islamcılık akımlarından farklı olarak temel olan düşüncelerden biri biri şudur. “ Özgürlük, başıboşluk değil tam tersine ruhun disipline kavuşması sonucunda elde edilen varoluş yüceliğidir. Bu da en yüksek düzeyine insanın Allah’a doğru yönelmesi Allah önünde kendi benliğini unutması ile mümkündür.” Sezai Karakoç, yeni şiirin (ikinci yeni) batı şiirinin ötelerinden geçip, Mevlana’ya, Nesimi’ye, Fuzuli’ye yönelerek “Yeni İslami Akım’ın oluşmasında büyük rol oynamıştır. Marksist dönemden en büyük farkı konunun dışardan alınması etkilenilmesi olmuştur.
  Bu dönemdeki çoğu şair “ serbest vezinli” bazen ölçüsü ve uyağı belirsiz mısralarla yazmayı temel almakla birlikte Divan Edebiyatı nazım biçimlerini de kullanmışlardır.

  SEMPATİ
  Kuşlar uçarlar uçarlar
  İnsanlar vardı sanır

  Toprak dünyası döner oysa\dönen de
  Gagalarının önüne getirir yuvalarını onların

  Kuytular sularını yükseltir
  Çöllerden sızıp gelen geyik ağızlarına

  Her nasib için ayrı ayrı
  Rahmet Şekillenir.
  Cahit Zarifoğlu

  20. YÜZYIL ŞİİRLERİ

  20. yüzyıldaki birçok değişim gerek sosyal, gerek ekoomik gerekse teknolojik değişmeler bu akımın oluşmasında etkili olmuştur. Özellikle gazetenin ve diğer iletişim araçlarının bulunması etkili olmuştur.
  Bu dönemin en bilindik isimlerinden Aşık Veysel,(1893- 1973) Kağızmanlı Hıfzı,(1893-1918) Aşık Efkari(1900-1980 ) örnek verilebilir.

  Bilmem Hayal Miydi Yoksa Düş Müydü

  Bilmem hayal miydi yoksa düş müydü
  Gönül arzusunu buldu bu gece
  Yalın kılıç mıydı bir ateş miydi
  İçerim köz ile doldu bu gece

  Bilemedim gece ile gündüzü
  Seçemedim güneş ile yıldızı
  Mestane gözleri mestetti bizi
  Aklımı başımdan aldı bu gece

  Mah yüzüne bakma ile doyulmaz
  Sıra sıra benleri var sayılmaz
  Aşk meyinden içen aşık ayılmaz
  Bilemedim bana noldu bu gece?

  Durmaz yanar gerçeklerin çerağı?
  Yakın olur ehl-i aşkın ırağı
  Gölköy oldu VEYSEL’lerin durağı
  Hayali karşıma geldi bu gece
  Aşık Veysel Şatıroğlu

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text