Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Türgişler Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
132 Views

*8.yüzyıl başlarında Çin’in Kuca şehrini alan Türgeşler, şehir hayatını benimseyerek yerleşik hayata geçmişlerdir.

*Türklerde bilinen ilk madeni parayı bastıran Türgeşler, Çin ve Arap tesirinde kalmışlardır.

*Maveraünnehirr’de Emevilerle savaşan Türgeşler, bu bölgenin Araplaşmasını önlemişlerdir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text