Türgişler Hakkında Kısa Bilgi

*8.yüzyıl başlarında Çin’in Kuca şehrini alan Türgeşler, şehir hayatını benimseyerek yerleşik hayata geçmişlerdir.

*Türklerde bilinen ilk madeni parayı bastıran Türgeşler, Çin ve Arap tesirinde kalmışlardır.

*Maveraünnehirr’de Emevilerle savaşan Türgeşler, bu bölgenin Araplaşmasını önlemişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti