Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Trafiktekilerin Çevre Kirliliğindeki Rolü ve Alınması Gereken Önlemler

/
/
/
112 Views

Çevre kirliliği tüm dünyanın karşı karşıya olduğu, acil çözüm gerektiren bir sorundur. Trafik dediğimiz olgu çevreyi doğrudan ve büyük ölçüde kirleten bir faktördür. Artan nüfusa bağlı olarak taşıt trafiğinde meydana gelen yoğunlukların toplumsal ve ekolojik olarak çevreye etkisi küçümsenmeyecek kadar fazladır. Trafiğin sebep olduğu olumsuz etkilerin insan ve çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmesini önlemek amacıyla uygulamaya konulması gereken birçok önlem vardır. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik alınacak bütün tedbirler, insanın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için gereklidir.

Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin başında gürültü ve hava kirliliği gelmektedir. Trafikte araçların kullanımıyla oluşan gürültü genellikle araçların motorlarından, egzozdan ve süspansiyondan kaynaklanan gürültüdür. Trafik gürültüsü motor gücüne, aracın hızına, seyreden taşıtların cinsine, yol eğim derecelerine ve kaplama özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Tüm bu nedenlerle oluşan trafik gürültüsü insan yaşamıyla içice olması sebebiyle hem çevre açısından hem de insanların sağlığı açısından önemli etkilere sebep olmaktadır. Alınması gereken önlemlerin başında ise gürültünün kaynağında azaltılması gelmektedir. Buda daha yeni teknolojiyle daha sessiz araçların kullanımının yaygınlaştırılması ve mevcut araçların gürültü engelleyici ekipmanlara sahip olması ile mümkündür. Bununla birlikte araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması da önemlilik arz etmektedir.

Trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden biriside çevre kirliliğinin en önemli parametrelerinden biri olan, canlıların içinde yaşadığı ortamı oluşturan hava kirliliğidir. Benzinli ve dizel motorların egzoz gazları hava kirliliğine neden olan kaynakların başında gelmektedir. Açığa çıkan bu emisyonlar nedeniyle çevre kalitesi düşmekte, canlıların sağlığı tehlikeye girmektedir. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artabileceği gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Böylece hem teneffüs ettiğimiz hava kirlenmekte hem de sağlığımız tehdit altında kalmaktadır. Bu nedenle araçlarda aşırı yakıt tüketimine yol açacak her türlü arıza vakit geçirilmeden giderilmelidir. Fazla yakıt tüketimi; çekiş gücünün azalmasından, egzoz borusunun isli ve siyah olmasından, egzozdan fazla duman ve kötü koku çıkmasından anlaşılır. Araç bakımlarının yetkili servislerde, zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmelidir. Bakımı yapılmış bir araç yakıt tasarrufu sağlayacağından hem ülke ekonomisine katkı sağlar hem de kirlilik oranını azaltır. Araçlardaki klimalar motorun gücünden yararlanarak çalıştığı için, gereksiz klima kullanımından kaçınmak yakıt tasarrufu sağlar. Klimanın doğru kullanımı ve motora uygun yakıt seçilmesi tasarruf elde edilmesine büyük katkı sağlar. Araçlarda yakıtın güvenilir akaryakıt istasyonlarından alınması ve araçların kullanma kılavuzlarında belirtilen yakıtın kullanılması çok önemli bir noktadır. Diğer taraftan motorlu taşıtlarda egzoz emisyonlarının istenen değerlere çekilebilmesi için katalitik konvertör kullanımının teşvik edilmesi, dizel partikül tutucuların uygulamaya konulması, LpG gibi alternatif yakıt ve elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımının yaygınlaştırılması, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, eski teknolojili araçların bakıma tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca araca gereğinden fazla yük yüklemek, aşırı hızla sürmek, gereksiz aksesuarlar takmak, sıcak havalarda camları sonuna kadar açmak, lastik havalarını kontrol etmemek ve gereksiz yere aracı çalışır durumda tutmak hem yakıt tüketimini artırır hem de havayı kirletir. Gereksiz yere yapılan sert frenler, ani kalkışlar ve hızlı dönüşler hem lastikleri yıpratır hem de yakıt israfına yol açar.

Hurda AraçlarKişiler üzerinde psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkilere sebep olan bir diğer faktör de görsel kirliliktir. Trafik sıkışıklılığı, yoğun trafik ortamı, akaryakıt alırken, yağ değiştirirken, bakım ve onarım yaparken yere dökülen yakıt veya motor yağı çevreyi kirletir. Araç bakımlarında çıkan atık maddeler ve parçalar çevreye dökülüp saçılmamalıdır. plastik yiyecek ve içecek kapları, sigara paketleri, metal yiyecek ve içecek kutuları, kâğıt parçaları, naylon poşet, sigara külü ve izmaritleri araç dışına atılmayıp araç içerisinde toplanıp uygun yerlerdeki çöp bidonlarına atılmalıdır. Tehlikeli ve zararlı maddeler şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınmamalıdır. Araçlarda yükler kara yoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak, her çeşit yolda dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklenip taşınmamalıdır. Duraklamalarda arkadan gelen araçların geçişleri ve akan trafik engellenmemeli ve park yasağı bulunan yerlere park edilmemelidir. Ayrıca sahipleri tarafından kullanılmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış, atıl hurda araçlar terk edildikleri alanlarda görüntü kirliliğinin yanında tehlikede oluşturur (Resim 01.28). Bu tür araçlar çevreye atıl bir şekilde bırakılmamalıdır. Boş arazilerde, cadde ve sokaklarda terk edilmiş bu araçlar kolayca yanabileceği için tehlike saçar. Ayrıca camları kırılmış, kaporta ve motor aksamı paslanmış pislik içerisinde olan bu araçlar, sağlıklı olmadığı için ayrı bir tehlike oluşturur. şehrin güzel görüntüsüne bu araçlar gölge düşürür. Çevre ve güvenlik tehlikesi nedeni ile bu tür araçlar vatandaşlar tarafından yetkililere hemen bildirilmeli ve bulundukları yerlerden kaldırılmalıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text