Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İş ve İşlemler

Trafik Kazalarına Karışanların Sorumlulukları

Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif

yaralı olanlar;

 • Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike oluşturmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak,
 • Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya ha­sarlı kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,
 • Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildir­mek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayılarını vermek,
 • Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallin­den ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelin­ceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,
 • Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, bulunamadığı takdirde araçların ve zarar ve­rilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybol­mayacak şekilde yazılı bilgi bırakmak ve en kısa sürede yetkililere haber ver­mek zorundadırlar.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;

Kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşır­larsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabi­lirler.

Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul et­miş sayılırlar.

Ayrıca, yazılı tespit yapmış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemezler.

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak;

 1. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanlar;
 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak,
 • Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek,
 • Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek,
 1. Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını işletenler;
 • Bu tesisler hakkında çıkarılmış olan Yönetmelikteki standartlara uygun ve her an kullanılabilir durumda sağlık malzemesi bulundurmak,
 1. Araç bakım, onarım, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorum­luları;
 • Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya park edilmek üzere bırakılan motorlu araçlardan, bir kaza geçirdiği belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunanları gecikmeden zabıtaya bildirmek,
 • Bunları bir deftere işlemek zorundadırlar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir