Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İş ve İşlemler

  /
  /
  /
  72 Views

  Trafik Kazalarına Karışanların Sorumlulukları

  Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif

  yaralı olanlar;

  • Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike oluşturmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak,
  • Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya ha­sarlı kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,
  • Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildir­mek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayılarını vermek,
  • Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallin­den ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelin­ceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,
  • Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, bulunamadığı takdirde araçların ve zarar ve­rilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybol­mayacak şekilde yazılı bilgi bırakmak ve en kısa sürede yetkililere haber ver­mek zorundadırlar.

  Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;

  Kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşır­larsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabi­lirler.

  Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul et­miş sayılırlar.

  Ayrıca, yazılı tespit yapmış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemezler.

  Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak;

  1. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanlar;
  • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak,
  • Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek,
  • Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek,
  1. Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını işletenler;
  • Bu tesisler hakkında çıkarılmış olan Yönetmelikteki standartlara uygun ve her an kullanılabilir durumda sağlık malzemesi bulundurmak,
  1. Araç bakım, onarım, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorum­luları;
  • Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya park edilmek üzere bırakılan motorlu araçlardan, bir kaza geçirdiği belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunanları gecikmeden zabıtaya bildirmek,
  • Bunları bir deftere işlemek zorundadırlar.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text