Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Trafik Kazası Sonrası Yapılacak İş ve İşlemler

/
/
/
112 Views

Trafik Kazalarına Karışanların Sorumlulukları

Bir trafik kazasında olaya karışanlardan yaralanmamış olan veya hafif

yaralı olanlar;

 • Araç sürücüsü iseler, trafik için ek bir tehlike oluşturmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak,
 • Trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü, yaralanmalı veya ha­sarlı kazalarda, sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemek,
 • Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildir­mek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayılarını vermek,
 • Yaralılara ilk yardım ve acil müdahale yaptırmak maksadıyla kaza mahallin­den ayrılma hali hariç, olayı; yetkili ve görevlilere bildirmek ve bunlar gelin­ceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak,
 • Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araçlar, taşınabilen veya taşınamayan mallar ile mülklere zarar veren sürücüler; Aracın, malın veya mülkün ilgilisini bulmak, bulunamadığı takdirde araçların ve zarar ve­rilen diğer şeylerin görünebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybol­mayacak şekilde yazılı bilgi bırakmak ve en kısa sürede yetkililere haber ver­mek zorundadırlar.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;

Kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşır­larsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabi­lirler.

Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul et­miş sayılırlar.

Ayrıca, yazılı tespit yapmış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemezler.

Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak;

 1. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olanlar;
 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak,
 • Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek,
 • Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek,
 1. Yerleşim birimleri dışındaki akaryakıt istasyonlarını işletenler;
 • Bu tesisler hakkında çıkarılmış olan Yönetmelikteki standartlara uygun ve her an kullanılabilir durumda sağlık malzemesi bulundurmak,
 1. Araç bakım, onarım, servis istasyonu, garaj ve otopark sahip veya sorum­luları;
 • Tesislerine; bakım, onarım için muhafaza veya park edilmek üzere bırakılan motorlu araçlardan, bir kaza geçirdiği belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunanları gecikmeden zabıtaya bildirmek,
 • Bunları bir deftere işlemek zorundadırlar.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text