Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Trafik Kazalarının Sosyolojik Sonuçları

/
/
/
114 Views

Trafik Kazalarının Sosyolojik Sonuçları

Trafik Kazaları, Türkiye’de sosyal sorunların ilk sıralarında yer almaktadır. Ülkemizin maddi ve manevi varlığını tehdit eden kazalar, geride acısını ömür boyu yüreklerinde taşıyan yetim, öksüz ve sakat insanlar bırakmaya devam etmektedir. Sanat, siyaset, eğitim, kültür, bayındırlık gibi, trafik de bir ülkenin gelişmişlik göstergesidir. Bu açıdan trafiğin ülkemiz hakkında sağlıklı bir gösterge sunamadığı da açıktır. Bir yandan yaşanan trafik yoğunluğu diğer yandan kara yollarının yapım ve onarımının getirdiği bir takım sorunlar mevcuttur. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması bir toplumun uygarlık düzeyini belirler. Uygarlığın en önemli göstergesi, trafiği ve toplumsal yaşamı uyum içinde olan kentlerdir. Bütün bunlar karşısında trafik yalnızca devletin bir sorunu olamaz, sürücü, yaya, görevli ve tüm vatandaşların ortaklaşa sorumluluk ve duyarlılık içinde olmaları beklenir. Trafiği, bir ölüm zinciri olmaktan çıkararak, güvenli bir ulaşım haline getirebilmek için vatandaş, toplum ve devletin işbirliği kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Her şeyden önce trafik, yerleşik kültürün önemli göstergelerinden kabul edilir. Bu durumda yerleşik kültüre diğer toplumlara göre geç intikal eden toplumlarla;

köyden kente göç eden insanların böyle bir kültüre uyumlarında ortaya çıkan sorunların başında trafik olgusu yer alır. İnsanların önceki alışkanlıklarından hızla sıyrılarak, kısa sürede kentli alışkanlıklar edinmeleri mümkün değildir. Böyle bir intibak belli bir süreç sonunda gerçekleşir. Bu süreç içinde sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bunların başında insanların köydeki ve kırsal yaşamdaki alışkanlıklarını kente ve kent ortamına taşımaktan kaynaklanan sorunlar yer alır. Küçük bir dikkatsizlik bir kazaya sebep olabilir. Bir kaza bir veya birçok kimsenin ölümüne neden olabilir. Bir ölüm bir ailenin yıkımına, kaybolmasına sebep olabilir. Bir ailenin yok olması ve dağılması sağlıklı bir toplumun bozulmasına sebep olabilir. Sağlıksız bir toplum; sağlıksız bir millet, bir devlet demektir.

Trafik kazaları, hem can hem de mal kaybı demektir. Kuşkusuz can kaybının para ile ölçülemez bir kayıp olduğu bir gerçektir. Mal kaybı ise kullanılamaz hale gelen araçların yanı sıra, kaybolan iş gücü ve zaman kayıplarını da beraberinde getirir. Bu arada ortaya çıkan önemli kayıplar ülke ekonomisinin kaybı olarak düşünülmelidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text