Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Trafik Kazalarında Sürücü Yaya ve Yolcuların Kusurlarının Tespiti Nasıl Yapılır

/
/
/
101 Views
  • Sürücü, Yaya ve Yolcu Kusurlarının Tespiti

Adli mevzuat ve yargılama hükümleri saklı kalmak üzere, trafik kazalarına ka­rışanların kusur durumları; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun’a daya­nılarak çıkarılan Kara yolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen kurallar, şartlar, hak ve yükümlülükler ile asli kusur sayılan haller dikkate alınarak belirlenir.

Ancak, sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları, bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü, oluşması muhte­mel bir kazayı önlemek, can ve mal güvenliğini korumak amacı ile Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bü­tün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa, asli kusurlu sayılamaz.

Asli kusurlu hareketleri yapanların, bu hareketi yapmalarına, zorlayıcı bir başka hareket veya durumun varlığı açıkça tespit edilmedikçe kusur oranları düşürülemez.

Trafik kazalarına karışan ve sürücüler dışında kalan kişilerin kusur durumları trafik kurallarına, kısıtlama, yasaklama ve talimatlara uymamadaki tutum ve davra­nışlara göre belirlenir.

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonunda tespit edilen iz ve delillere ilave olarak kazaya karışanların olay hakkındaki ifadeleri ile varsa tanık ifadeleri de kusur durumunun tespitinde dikkate alınır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text