Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Trafik Eğitiminin Gerekliliği Ve Önemi

/
/
/
179 Views

TRAFİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ

Trafik denilince genellikle kara yolu trafiği akla gelir. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hal ve hareketleri trafiği oluşturur. Dünyada ve memleketimizde matorlu araç sayısının ve nüfusunun giderek artması, otomotiv sanayisindeki gelişmeler, her geçen yıl trafik kazalarının artması, büyük can ve mal
kayıpları dikkatleri buraya çekmektedir. Yaşanan her trafik kazası, beraberinde ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilmektedir. Öte yan­dan, kazaların geride bıraktığı maddi zararlar ise, göz ardı edilemeyecek kadar bü­yüktür. Her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiğ ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiğ trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etkenlerden biri, bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulmasıdır.

DÜŞÜNELİM

Trafik kazalarında her yıl yaşamını yitiren 5.000 civarında insanımızı ko nuşturabilseydik, bizlere ne gibi öğütler verirlerdi acaba?

Trafik kazalarının oluşma nedenleri ile ilgili istatistikler, kazaların oluşum ne­denlerinin başında insan unsuruna işaret etmektedir (Tablo 01.01). Trafik kazaları genellikle trafik ortamını paylaşan sürücü, yaya ve yolcuların trafik kurallarına uyma­ması sonucu meydana gelmektedir. Türkiye, trafik kurallarının en fazla ihlal edildiği ülkelerden birisidir. İnsanlarımızın trafik kurallarına uymamasının en önemli nedeni ise, trafik konusunda yeterli eğitimi almamış olmalarıdır. Trafik eğitimi almış, trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler kurallara uyma noktasında daha titiz davranacakla­rından trafik kazaları da o nispette azalacaktır.

KAZAFAKTÖRLERİ ŞEHİRİÇİ ŞEHİRDIŞI TOPLAM
KusurSayısı % KusurSayısı % KusurSayısı %
Sürücü 82.293 85,53 22.591 94,50 104.884 87,32
Yaya 13.055 13,57 674 2,82 13.729 11,43
Araç 105 0,11 269 1,13 374 0,31
Yol 390 0,41 336 1,41 726 0,60
Yolcu 371 0,39 37 0,15 408 0,34
TOPLAM 96.214 100,00 23.907 100,00 120.121 100,00
Tablo 01.01: Kazalara sebep olan kusurların oranları (KGM-2010)

Trafikte yaşanan sorunların en etkili çözümü, bilinçli, sorumluluk sahibi birey­lerin yetişmesidir. Trafik güvenliği konusunda bilinçli, sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi ise ancak erken yaşlarda başlaması gereken trafik eğitimiyle mümkündür. Yasal koşulların belirlediği trafik ölçütlerini, kişinin yaşantısı sırasında doğal davra­nışlar şekline dönüştürebilmek, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak için yapıl­ması gereken çalışmaların tümüne trafik eğitimi denir.

 Eğitilmiş insan toplum kurallarına uyan insandır!

Trafik kuralları insan hayatının korunması ve kolaylaştırılmasıyla ilgilidir. Sosyal hayatımızı düzenleyen tüm kurallar gibi trafik kurallarının da çıkış noktası budur. Trafik kuralları sorumluluk, duyarlılık ve paylaşım kültürü gerektirir. Toplumsal du­yarlılığın sağlanması, vatandaşlık bilincinin arttırılması, sorumluluğun üstlenilmesi ve paylaşılması ancak eğitimle sağlanabilir. Kurallara uyulması, trafikteki diğer ki­şilere saygı gösterilmesi, “ben” yerine “biz” bilincinin geliştirilmesiyle mümkündür. Bu ise ailede başlayan ve öğrenim hayatı boyunca devam edecek olan bir eğitimle gerçekleştirilebilir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text