Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Trablusgarp Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
135 Views
trablusgarp savaşı
Yerel Milis Kuvvetleri

Trablusgarp Savaşı Neden Çıktı?, Trablusgarp Savaşının Nedenleri, Trablusgarp Savaşının Sonuçları, Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

Savaş Öncesindeki Gelişmeler ve Savaşın Nedenleri

♦ Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağıdır.

♦ İngilizler’in Mısır’ı işgaliyle (1882) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısı kesilmiştir.

♦ 1870’de siyasi birliğini sağlayan ve sanayileşen İtalya, ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için Trablusgarp’la ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır.

♦ İtalya, halk üzerinde etkinlik kurmak için Trablusgarp’ta bankalar, okullar ve sağlık ocakları açmıştır.

♦ Trablusgarp’ı işgal etmeyi düşünen İtalya yaptığı yatırımlarla bölgede etkin­lik kurmaya çalışırken diğer yandan Avrupalıların desteğini kazanmak için diplomatik faaliyetlere önem vermiştir.

♦ İtalya’nın Almanya ile yakınlaşmasını istemeyen Rusya, Fransa ve İngiltere, İtalya’nın yayılmacı politikasını desteklemişlerdir.

Savaşın Başlaması ve Gelişimi

♦ Hazırlıklarını tamamlayan İtalya,Trablusgarp’a yerleşen İtalyan vatandaşla­rına kötü davranıldığını iddia ederek Trablusgarp’ın kendisine verilmesini is­temiş ve Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Trablusgarp’ta askeri gücü yetersiz olan Osmanlı Devleti, donanması zayıf olduğu için Trablusgarp’a deniz yoLuyLa, Mısır’ı işgali altında bulunduran İn­giltere’nin Osmanlı ordusunun bölgeden geçişine izin vermemesi nedeniy­le de kara yoluyla bölgeye yardım yollayamamıştır.

♦ Osmanlı Devleti, İtalya’ya karşı yerli halkı örgütlemek için Trablusgarp’a su­baylar göndermiştir (Kurmay Binbaşı Enver, Nuri Bey, Fethi Bey, Kolağası ( Mustafa Kemal).

Savaşın Sona Ermesi

♦ Balkan savaşlarının başlaması ve İtalya’nın On iki Ada’yı işgal etmesi üzeri­ne Osmanlı Devleti, İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır.

Uşi (Ouchy) Antlaşması (18 Ekim 1912)

♦ Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı İtalya’ya bırakacaktır.

♦ Trablusgarp’ın İtalya’ya bırakılmasıyla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son top­rağını da kaybetmiştir.

♦ Rodos ve On İki Ada, Balkan Savaşlarının sonunda Osmanlı Devleti’ne geri seril­mek şartıyla İtalya’ya bırakılacaktır.

♦ Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında donanması zayıf olduğu için Yunan iş­galine karşı Oniki Adayı koruyacak güçte değildi. Bundan dolayı On iki Ada savaş sonucuna kadar geçici olarak italyanlara bırakılmıştır.

♦ Osmanlı Devletinin I. Balkan Savaşından yenik çıkması üzerine İtalya On iki Adayı geri vermemiştir.

♦ 1. Dünya Savaşı’nda yenilen İtalya, On iki Adayı Yunanistan’a bırakmak zorunda kalmıştır (1947).

♦ İtalya, Trablusgarp ve Bingazi’nin dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olduğunu kabul edecektir.

♦ Osmanlı Devleti halifelik makamının siyasi gücünden yararlanarak bölge ile bağ­larını korumayı amaçlamıştır.

♦ İtalya,Trablusgarp ve Bingazi’nin Düyun-ı Umumiye Komisyonu’na ödenmesi ge­reken taksitlerini ve bölgede görev yapan halife temsilcilerinin maaşlarını öde­yecektir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text