Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Trablusgarp Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

trablusgarp savaşı
Yerel Milis Kuvvetleri

Trablusgarp Savaşı Neden Çıktı?, Trablusgarp Savaşının Nedenleri, Trablusgarp Savaşının Sonuçları, Uşi Antlaşması Hakkında Bilgi

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

Savaş Öncesindeki Gelişmeler ve Savaşın Nedenleri

♦ Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağıdır.

♦ İngilizler’in Mısır’ı işgaliyle (1882) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısı kesilmiştir.

♦ 1870’de siyasi birliğini sağlayan ve sanayileşen İtalya, ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için Trablusgarp’la ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır.

♦ İtalya, halk üzerinde etkinlik kurmak için Trablusgarp’ta bankalar, okullar ve sağlık ocakları açmıştır.

♦ Trablusgarp’ı işgal etmeyi düşünen İtalya yaptığı yatırımlarla bölgede etkin­lik kurmaya çalışırken diğer yandan Avrupalıların desteğini kazanmak için diplomatik faaliyetlere önem vermiştir.

♦ İtalya’nın Almanya ile yakınlaşmasını istemeyen Rusya, Fransa ve İngiltere, İtalya’nın yayılmacı politikasını desteklemişlerdir.

Savaşın Başlaması ve Gelişimi

♦ Hazırlıklarını tamamlayan İtalya,Trablusgarp’a yerleşen İtalyan vatandaşla­rına kötü davranıldığını iddia ederek Trablusgarp’ın kendisine verilmesini is­temiş ve Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Trablusgarp’ta askeri gücü yetersiz olan Osmanlı Devleti, donanması zayıf olduğu için Trablusgarp’a deniz yoLuyLa, Mısır’ı işgali altında bulunduran İn­giltere’nin Osmanlı ordusunun bölgeden geçişine izin vermemesi nedeniy­le de kara yoluyla bölgeye yardım yollayamamıştır.

♦ Osmanlı Devleti, İtalya’ya karşı yerli halkı örgütlemek için Trablusgarp’a su­baylar göndermiştir (Kurmay Binbaşı Enver, Nuri Bey, Fethi Bey, Kolağası ( Mustafa Kemal).

Savaşın Sona Ermesi

♦ Balkan savaşlarının başlaması ve İtalya’nın On iki Ada’yı işgal etmesi üzeri­ne Osmanlı Devleti, İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır.

Uşi (Ouchy) Antlaşması (18 Ekim 1912)

♦ Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı İtalya’ya bırakacaktır.

♦ Trablusgarp’ın İtalya’ya bırakılmasıyla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son top­rağını da kaybetmiştir.

♦ Rodos ve On İki Ada, Balkan Savaşlarının sonunda Osmanlı Devleti’ne geri seril­mek şartıyla İtalya’ya bırakılacaktır.

♦ Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında donanması zayıf olduğu için Yunan iş­galine karşı Oniki Adayı koruyacak güçte değildi. Bundan dolayı On iki Ada savaş sonucuna kadar geçici olarak italyanlara bırakılmıştır.

♦ Osmanlı Devletinin I. Balkan Savaşından yenik çıkması üzerine İtalya On iki Adayı geri vermemiştir.

♦ 1. Dünya Savaşı’nda yenilen İtalya, On iki Adayı Yunanistan’a bırakmak zorunda kalmıştır (1947).

♦ İtalya, Trablusgarp ve Bingazi’nin dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olduğunu kabul edecektir.

♦ Osmanlı Devleti halifelik makamının siyasi gücünden yararlanarak bölge ile bağ­larını korumayı amaçlamıştır.

♦ İtalya,Trablusgarp ve Bingazi’nin Düyun-ı Umumiye Komisyonu’na ödenmesi ge­reken taksitlerini ve bölgede görev yapan halife temsilcilerinin maaşlarını öde­yecektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir