Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Timurlenk Aksak Timur Kimdir?

Timur Kimdir?, Timur Hakkında Bilgi, Timurlenk Hakkında Bilgi, Timurlenk Kimdir?, Aksak Timur Kimdir?, Aksak Timur Hakkında Bilgi, Timura neden aksak timur denildi?

timurlenk

Değerli Okurlarımız Sizlere Bu Yazımızda Tarihte Aksak Timur Diğer Adıyla Timurlenk Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

TİMURLENK – AKSAK TİMUR HAKKINDA BİLGİ

Timur İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Bir gece baskını sırasında ayağından yaralanarak topal kaldığından ”Timurlenk” (Aksak Timur) diye anılır.

Timur hükümdarlığı sırasında ard arda seferlerle Altınorda Devleti‘ni ortadan kaldırdı; İran ve Irak’ı ele geçirdikten sonra, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’le uzun süren sert yazışmaların ardından Anadolu’ya girerek Erzincan ve Sivas’ı yakıp yıktı. Ankara Savaşı‘nda (1402) Osmanlı ordusunu bozguna uğrattı, I. Bayezıd‘ı tutsak aldıysa da kendi adına fetihlere girişmeyerek, Anadolu’yu kendisine sığınan Anadolu Beyleri arasında paylaştırdı ve Semerkand’a döndü. Çin’e yeni bir sefer düzenleyip (1405), Ottar’a varınca kurultayı toplayarak torunu Pir Muhammed‘i veliaht atadıktan kısa bir süre sonra öldü.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir