Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat? Farz Mı?

/
/
/
116 Views

teravih namazı nasıl kılınırRamazan Ayında Kılınan Teravih Namazı Farz Mıdır?, Teravih Namazı Nasıl Kılınır?, Teravih Namazı Kaç Rekat?, Teravih Namazında Hangi Dualar Okunur?

TERÂVÎH NAMAZI NASIL KILINIR?

Terâvîh namazı, Ramazan ayına mahsûs, yirmi rek’at- ten ibâret bir sünnet-i müekkededir. Bu namaza Peygam­ber Efendimiz (s.a.v.) ile dört halîfesi (rıdvânullâhi aley­him) devâm etmişlerdir. Terâvîhin cemâatle kılınması da, sünnet-i kifâyedir. Mescidlerde terâvîh namazı cemâatle kılındığı hâlde, bir özrü olmaksızın cemâati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, fazîleti terk etmiş olur. Bu kim­se evinde cemâatle kılsa, cemâat sevâbını alsa da, mesciddeki cemâatin fazîletine eremez.

♦ Terâvîh namazını, her iki rek’atte bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha fazîletlidir. Dört rek’atte bir selâm verilerekte eda edilebilir.

♦ Terâvîh namazı, iki rek’atte bir selâm verilince, akşam namazının iki rek’at sünneti gibi kılınır.

♦ Dört rek’atte bir selâm verilerek kılınacak olursa, yatsı namazının dört rek’at sünneti gibi kılınır.

♦ Cemâatle kılındığı takdirde, cemâat hem terâvîhe, hem de imâma uymaya niyet eder, imam da âşikâre kırâat eder (sesli okur).   , _

♦ Terâvîh namazında sesi güzel ve hızlı okuyan değil, düzgün okuyan imâm tercih edilmelidir.

Bir kimse, imâmın yatsı namazını kıldırıp terâvîhe baş­ladığı sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kılar, sonra terâvîh için imâma uyar. Cemaatle terâvihi kıldıktan sonra noksan rek’atleri tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. Evlâ olan budur. Bununla beraber vitir namazını imam ile beraber kılıp, daha sonra terâvihi ta­mamlaması da câizdir.

Terâvih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir nama­zını imâm ile kılabilir.

imâm ve cemâat, yatsı namazını cemâatle kılmamış olursa, yalnız terâvîh namazını cemâatle kılamazlar. Çün­kü teravihin cemâati, farzın cemâatına tâbidir.

Terâvîh orucun değil vaktin (Ramazan ayının) sünne­tidir. Mâzeretinden doiayı oruç tutamayanlar da terâvîhi kılmalıdırlar.

ASR-I SAÂDETTE TERÂVÎH NAMAZI

Ramazân-ı şerif ayına mahsus olan terâvih namazı bir gece namazıdır. Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz tarafından bu gece ibâdetine “Kıyâm-ı Ramazan: Ramazan namazı unvanı verilmiştir.              

Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) bu namazın her aort rek’atinde bir müddet istirâhat buyurduklarından “Terâvih namazı” denilmiştir.

Terâvih namazının yirmi rek’at olarak cemaatle kılınması ve hatimle kılınmasının sünnet olması gibi hususiyetleri vardır.

Terâvih namazı kılmak îmandan bir şûbe olduğu için İmâm-ı A zam Ebû Hanîfe Hazretleri: “Terâvih na­mazı, sünnet-i müekkededir” buyurmuştur.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.), Ramazan yani Terâvih namazını birkaç gece müstesna olmak üzere tek başına kılmağa devam buyurmuşlar, ashâbını da, “Her kim Ramazan­da terâvîh namazının hak olduğuna inanarak ve riya karıştırmayarak Allah rızâsı için kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurarak teşvik etmişlerdir.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Ramazan’da mescıd-ı saâdette itikâf için hasırdan bir hücre yaptırmışlardı. Ra- mazan-ı şerifin son on gününde birkaç gece buradan çıkıp cemâatle hem farz ve hem de terâvîh namazı kıl- dırmıştı. Nihayet cemâatin çoğaldığını görünce bir gece, yalnız yatsı namazını kıldırıp odasına çekilmiş, terâvih için çıkmamıştı. Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) hücresinden çıkması için bazı ashâb öksürmeğe başladı. Resûl-i Ekrem çıktı

“Cemâatle teravih namazı kılmak hususunda sizde gör­düğüm bu arzu ve iştiyâk dâimidir. Fakat böyle cemâat hâlinde bu ibâdete devâm ederken terâvihin farz kılınma­sından ve farz kılındıktan sonra hepinizin cemâatle kıla- mamanızdan korkarım…” buyurmuşlardır.

Teravih namazı Hazret-i Ömer zamanından itibaren (artık farz olma ihtimali kalmadığından) Resûlullah Efen­dimizin (s.a.v.) ilk zaman kıldırdığı gibi tekrar cemaatle kılınmaya başlandı.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text