Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Teknolojik faktörler deki değişimler işletmeleri ne şekilde etkiler ?

/
/
/
77 Views

TEKNOLOJİK FAKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİMLER İŞLETMELERİ NE ŞEKİLDE ETKİLER?

Teknolojik eğilimler tüm dünyayı değiştirmektedir. Elbette, teknoloji iş dünyasını da aynı ölçüde etkilemektedir. Teknolojik gelişim ile birlikte işletmeler için önem­li büyüme ve inovasyon fırsatları da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bakış açısından bakıldığında teknolojik gelişmelerin sektörleri ve işletmeleri de değiştirdiği söyle­nebilir. Teknolojinin stratejik yönetim süreçleri içerisindeki yeri son derece büyük­tür. Stratejik olarak fonlanması ve pazarlanması gereken ürün ve hizmetlerin bü­yük bir bölümü teknoloji yardımı ile geliştirilmektedir. Teknoloji sayesinde işlet­meler ürün ve hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha etkili bir şekilde üretebilmek­te ve pazara sunabilmektedir. Teknoloji yeni ürünler ve hizmetler yarattığı kadar, yeni sektörlerin doğmasına da aracılık etmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında, tekno­lojik faktörleri kapsamayan bir stratejik planın başarılı olma olasılığı son derece düşüktür.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text