Tedbirsiz ve Saygısız Araç Sürme Yasağı Nedir

yayalara su sıçratılması
Yayalara Su Sıçratılması

İzin ve ruhsat alınmadan, araçlarda bulundurulan veya kullanılan bu cihazlar söktürülür.

Araç sürücülerinin kara yollarında, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde;

  • Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak, dökmek (Resim 01.24),
  • Korkutmak veya şaşırtmak,
  • Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek,

Seyir halinde iken sürücü­lerin, cep ve araç telefonu ile benzeri haberleşme ci­hazlarını kullanmaları (Ta­şıtlara monte edilecek özel setlerle cep veya araç telefonları ele alınmadan kullanım imkânı sağlandı­ğında, sürücü zorunlu hallerde telefon konuşması yapabilecektir.),

  • Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek suretiy­le tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç sürmeleri yasaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti