Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tanzimat Öncesi Osmanlı Devletinde Mahkemeler Hakkında Bilgi

/
/
/
399 Views

OSMANLI DEVLETİ’NDE GÖREV YAPAN MAHKEMELER

Şer’i Mahkemeler

* Müslümanlar arasındaki bütün davalara, gayrimüslimlerin sadece kamu hukuku alanındaki anlaşmazlıklarına, Osmanlı tebaası ile yabancı devletlerin tebaası arasındaki davalara bakmıştır.
* Tanzimat Fermanı sonrası Müslümanların evlenme, boşanma ve miras hukuku ile ilgili davalarına bakacak şekilde yetkileri daraltılmıştır.

Cemaat Mahkemeleri

* Gayrimüslimlerin davalarına cemaat mahkemelerinde kendi dinlerinin hukuk kurallarına göre bakılmıştır.
* Bu mahkemelerin yönetimi o dinin cemaat teşkilatı tarafından yütülmüştür.
* Tanzimat Fermanı öncesindeki hak ve yetkileri Tanzimat Fermanı sonrasında da devam ettirilmiştir.

Konsolosluk Mahkemeleri

* Kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletlerin, kendi vatandaşları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmüştür.
* Bu mahkemeler Kanuni’nin Fransaya verdiği ticari imtiyazlarla birlikte kurulmuştu.
* Tanzimat Fermanı öncesindeki hak ve yetkileri Tanzimat Fermanı Sonrasında da devam ettirilmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

2 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text