Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Talas Savaşı (Türkler ve Müslümanlar İçin Önemi) Hakkında Bilgi

/
/
/
95 Views

Talas Savaşı Hakkında Bilgi, Talas Savaşı Hakkında Kısaca Bilgi, Talas Savaşı Hangi Tarihte Yapıldı, Talas Savaşı Hakkında Kısaca Bilgi, Talas Savaşının Önemi Nedir, Talas Savaşının Türkler İçin Önemi Nedir, Talas Savaşı Türkler İçin Neden Önemlidir, Talas Savaşının Müslümanlar İçin Önemi Nedir

7. yüzyılda Türklerin Orta Asya’daki etkileri azalmıştı. Göktürk Devleti Çinliler tarafından yıkılmış ve Çinliler bütün Orta Asya’ya hakim olmuşlardı. Doğudan gelen Çinliler ile Batıdan gelen Müslüman Araplar, Orta Asya’da karşı karşıya geldiler. Çinliler ve Araplar arasındaki bu mücadele Türklerin de kaderini etkiliyordu. Türkler bu savaşta Araplara destek verdiler ve Talas Savaşı’nı Arapların kazanmasını sağladılar. Talas Savaşı sonucunda İslam dini Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. Ayrıca Çinlilerin Orta Asya’daki egemenlikleri sona erdi.

Talas Savaşı hem Türkler hem Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. Bu savaş neticesinde İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır. Abbasi ordusunda çok sayıda Türk görev almış ve zamanla Türk askerleri, ordunun ve yönetimin denetimini ele geçirmişlerdir.

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri hem İslam alemi hemde dünya tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkler, karışıklık içinde bulunan İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler. Selçuklular, Abbasi halifelerini himaye ettiler. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a kadar yaptığı seferler neticesinde İslamiyet Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Böylece yakın dönemlerde kurulan Pakistan ve Bangladeş’in temelleri atılmıştır.

Selçuklu veziri Nisamülmülk tarafından Bağdatta kurulan Nizamiye Medreseleri (1066), öyle büyük bir üne sahip olmuş ki bu medreseler İslam medreselerinin seçkin örneği olarak kabul edilmiştir. Nizamiye medreseleri modern üniversitelere öncülük etmiştir. 

Bu yeni kültür çevresine giren Türkler gündelik hayatta konargöçerliği büyük ölçüde terk etmiştir. Geçim kaynağı olarak yerleşik hayatın getirdiği tarım, zanaat ve ticaret ön plana çıkmıştır.Örf, adet ve törelerde İslami motifler yerleşmeye başlamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text