Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Etiket: Strateji Uygulama Teknikleri

Strateji Uygulama, Belirlenen Strateji Nasıl Uygulanır?, Strateji Uygulama Teknikleri STRATEJİ NASIL UYGULANIR? Strateji uygulama, bir işletmenin yıllık hedefler ortaya koymasını, politikalar oluş­turmasını, çalışanları motive etmesini, kaynakların daha önceden belirlenmiş stra­tejiler için ayrılmasını gerektirir. Stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi için örgüt kültürünün geliştirilmesi, etkili bir örgüt yapısının oluşturulması, pazarlama çaba­larının yönlendirilmesi, bütçelerin hazırlanması, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması […]
It is main inner container footer text