şeflerin görevleri Archive

Amir Durumundaki Memurların Ödev ve Sorumlulukları

Devlet memurları kanunu, amir amir durumundaki memurların ödev ve sorumluluklarını özel olarak düzenlemiş ve genel olarak memurlardan farklı unsurları hüküm altına almış ve amir – memur ilişkisini belirli esaslara bağlamıştır. (madde 10). Memurlar, ”amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,
Genel Genel