Amin sözlük anlamı nedir Archive

Amin Ne Demek Anlamı

Amin, Duanın kabulünü temenni etmek niyetiyle söylenen bitiriş sözü. Asıl şekli amin olan kelimenin kökeni ve anlamı hakkında bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Üzerinde durulan tezlerin başlıcaları, Museviler ve Hristiyanlar tarafından da amen şeklinde aynı amaçla kullanılmasına dayanılarak İbranice veya Süryanice’den Arapçaya girdiği, Arapça emn ”inanmak, güvenmek” kökünden türediği ve Allah’ın isimlerinden biri olduğu
Genel Genel