Amel Defteri türkçe karşılığı nedir Archive

Amel Defteri Kısaca Nedir?

Kur’an’da kitâb ve suhuf adlarıyla ge­çen amel defterine kitâbü’l-a’mâl, sahî- fetü’l-a’mâl de denir. Kur’ân-ı Kerîm’in belirttiğine göre insanın dünyada be­nimsediği inanç ve işlediği bütün fiiller tesbit edilmiş olup kıyamet gününde bir kitap halinde kendisine sunulacak: oku­ma bilen ve bilmeyen herkesten kendi kitabını okuması istenecektir (bk. el-İsrâ 17/13-14) “Kirâmen Kâtibîn”, “hafaza”, “rusül”, “rakîb-atîd” adlarıyla anılan me­leklerin yazıp
Genel Genel