amasya kısaca bilgi Archive

Amasya Şehri Hakkında Bilgi

AMASYA Karadeniz bölgesinin iç kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.                    Deniz seviyesinden 400 m. yükseklik­te, Yeşilırmak’ın açtığı iki tarafı yüksek kayalıklarla çevrili dar bir vadide kurul­muştur. Şehrin içinden geçerken batı- doğu istikametini alan nehrin solunda (kuzeyinde) yükselen dik kayalıklara oyul­muş mağara ve kral mezarları ve bu­nun
Genel Genel