Alphonse Daudet Değirmenimden Mektuplar Kitap Özeti Archive

Alphonse Daudet Değirmenimden Mektuplar Kitabı Hakkında Bilgi

ALPHONSE DAUDET’İN DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR ADLI KİTABININ ÖZETİ KONUSU: Şehrin kalabalığından ve insanların tutarsız dav­ranışlarından kaçıp kırlara sığman yazarın, bulunduğu çevredeki gözlemlerini anlatmaktadır. Yerleşme: Buraya gelişime en çok şaşıran tavşanlar oldu. Geldiğim gün, en aşağı yirmi tane tavşan vardı. Beni, görünce gittiler. Umarım yine gelirler. İkinci kattaki baykuş hoşuma gittiği için onunla yeni kira sözleşmesi yaptım.
Genel Genel