Aktif Nüfus Oranın Azalmasının Nedenleri Archive

Aktif Nüfus Oranının Azalmasında Etkili Olan Faktörler

Aktif Nüfus Oranı Neden Azalır?, Aktif Nüfus Oranının Azalmasında Rol Oynayan Faktörler, Aktif Nüfus Oranın Azalmasının Nedenleri AKTİF NÜFUS ORANININ AZALMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ♦ Çalışma çağındaki birçok gencin okullarda öğrenim görmesi ♦ Çeşitli kurumlardan emekli dlanlarin bir bölümü­nün çalışma ihtiyacı duymaması ♦ Kadınların erkeklere göre çalışma hayatına daha az katılması ♦ Günümüzde erkek nüfusun
Genel Genel