akraba ilişkilerinin faydaları Archive

İyi Akrabalık İlişkileri İnsanlara Neler Kazandırır?

Akrabalık İlişkisi Bize Ne Kazandırır? Akrabalık ilişkileri hem İslam dininde hem de Türk örf adet ve geleneklerinde önemli yer tutar. Yüce Allah Kuran-i Kerim’de Nahl Suresi 90. Ayette “Allah, şüphesiz adâleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutarsınız diye size öğüt verir.” diye buyurarak akrabalık ilişkilerine ne kadar önem verdiğini
Genel Genel