Akıl İle İrade Arasında ne tür bir ilişki vardır Archive

Akıl İle İrade Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Kendisine akıl ve irade verilmiş olan insanın her türlü eyleminden muhakkak hesaba çekileceği Kur’an’da; ”Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” (Nahl suresi, 93.ayet.) ayetiyle ifade edilmiştir. Bir başka ayette de ”Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızımı sanıyorsunuz?” (Müminun suresi, 115. ayet.) buyrularak dünya hayatının boş ve amaçsız olmadığı vurgulanmıştır. Bu yönüyle insan,
Genel Genel