Ahmet Yesevinin Hayatı ve Eserleri Archive

Ahmet Yesevi Kimdir? Ahmet Yesevi Hakkında Bilgi

AHMET YESEVİ (ö. 535/1140-1141) Yeseviyye tarikatinin kurucusu olan Ahmed Yesevi, Or­ta Asya’da Türklerin dini hayatında önemli tesirleri olan büyük bir mutasavvıftır. “Pîr-i Türkistan” lâkabıyla tanın­mıştır. Şairdir. Tarihi bir şahsiyet olarak hayatı mevsuk sayılmaz. Hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışmıştır. Batı Türkistan’da Çimkent şehrinin doğusunda Tarım ırmağına dökülen Şâhyâr nehrinin Karasu isimli küçük bir kolu üzerindeki Sayram kasabasında doğmuştur.
Genel Genel